Олег Николаевич Литвин Литвин О. М. Литвин О. Н. Литвин Олег Миколайович Litvin O.
Олег Николаевич Литвин Литвин О. М. Литвин О. Н. Литвин Олег Миколайович Litvin O.
Підтверджена електронна адреса в library.uipa.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтерлінація функцій та деякі її застосування
ОМ Литвин
Харків: Основа 544, 2002
1252002
Методи обчислень. Додаткові розділи
ОМ Литвин
К.: Наук. думка, 2005
412005
Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання
ІВ Сергієнко, ВК Задірака, ОМ Литвин
К.: Наукова думка, 2012
232012
Класична формула Тейлора, її узагальнення та застосування
ОМ Литвин, ВЛ Рвачов
К.: Наук. думка 122, 1973
181973
Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних
ОМ Литвин, НІ Штепа
Доповiдi Національної академії наук України, 36-40, 2009
15*2009
Приближение разрывной функции двух переменных с помощью разрывных сплайнов двух переменных (прямоугольные элементы)
ОН Литвин, ЮИ Першина
Компьютерная математика, 2011
142011
Наближення розривної функції за допомогою розривних сплайнів
ОМ Литвин, ЮІ Першина
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2010
142010
Methods in the multivariate digital signal processing with using spline-interlineation
ON Lytvyn, OP Nechuyviter
Proceeding of IASTED International Conferences on Automation, Control and …, 2010
132010
Інтерлінація функцій
ОМ Литвин
Харків: Основа, 1993
131993
Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій
ІВ Сергієнко, ОМ Литвин, ЮІ Першина
122012
Оптимальна за порядком точностi кубатурна формула обчислення подвiйних iнтегралiв вiд швидкоосцилюючих функцiй та сплайн-iнтерлiнацiя
ОМ Литвин, ОП Нечуйвiтер
Таврический вестник информатики и математики, 13-17, 2008
122008
Практикум з курсів «Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ» і «Чисельні методи»(із застосуванням системи MATHCAD). Навчальний посібник
ОМ Литвин, ЛС Лобанова
Харків: УІПА, 2006
122006
Математична модель відновлення внутрішньої структури тривимірного об’єкта за відомими його томограмами з використанням інтерфлетації функцій
ОМ Литвин, ЮІ Першина
Доповіді НАНУ, 20-24, 2005
112005
Періодичні сплайни і новий метод розв’язання плоскої задачі рентгенівської комп’ютерної
ОМ Литвин
Системний аналіз, управління і інформаційні технології, 27-35, 2000
112000
Elements of the General Theory of Optimal Algorithms and Related Issues
IV Sergienko, VK Zadiraka, OM Lytvyn
Naukova Dumka, Kyiv, 2012
102012
Побудова кусково-білінійних сплайнів для наближення функцій з розривами першого роду у вузлах ректангуляції двовимірної області
ОМ Литвин, ЮІ Першина
Таврічний вісник інформатики та математики, 63-72, 2011
102011
Приближение разрывных функций двух переменных с разрывами первого рода на линиях триангуляции двумерной области
ОМ Литвин, ЮИ Першина
Управляющие системы и машины, 34-47, 2011
92011
Про одну кубатурну формулу для обчислення 2D коефіцієнтів Фур'є з використанням інтерлінації функцій
ОМ Литвин, ОП Нечуйвітер
Доповiдi Національної академії наук України, 24-29, 2010
92010
Методы аппроксимации функций и современные компьютерные технологии
ОН Литвин, ИВ Сергиенко
Обзор//Кибернетика и системный анализ, 64-81, 2007
92007
Кубатурні формули для обчислення коефіцієнтів Фур’є функцій двох змінних з використанням сплайн-інтерлінації
ОМ Литвин, ОП Нечуйвітер
Доп. НАН України. Математика. Природознавство. Технічні науки, 23-28, 1998
91998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20