Юлія Бугель
Юлія Бугель
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем
Ю Бугель
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
372010
Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника
Ю Бугель
Банківська справа, 54-59, 2007
312007
Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання
ЮВ Бугель
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 08/ЮВ Бугель, 2009
142009
Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним
ЮВ Бугель
Світ фінансів, 98-107, 2017
122017
Проблеми розвитку банківської системи в Україні
ЮВ Бугель
Глобальні та національні проблеми економіки.–2016.–Випуск 9, 623-626, 2016
112016
Основні шляхи вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника
Ю Бугель
Банківська справа, 54-59, 2008
82008
Основні методологічні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника
Ю Бугель
Банківська справа, 54-59, 2007
82007
Напрямки удосконалення системи банківського кредитування позичальників
ЮВ Бугель
Світ фінансів, 132-136, 2017
62017
Напрями удосконалення сучасних методiв управлiння банкiвським кредитним портфелем
Ю Бугель
Галицький економiчний вiсник, 157, 2010
62010
Аналіз якості структури кредитного портфеля комерційних банків в ринкових умовах господарювання
Ю Бугель
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: збірник наукових праць …, 2011
52011
Удосконалення методики оцінки ефективності кредитного процесу банку
ЮВ Бугель
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 681-686, 2015
32015
Комерційні банки як інституційна основа організації кредитних відносин в економіці ринкового типу
ЮВ Бугель
Інноваційна економіка, 234-238, 2012
32012
Реалізація стратегічних цілей кредитної політики як основа концепції формування кредитного портфеля комерційних банків
ЮВ Бугель
Світ фінансів, 84-93, 2017
22017
Адаптація системи митного оподаткування України до світових стандартів
ЮВ Бугель
Бізнес-навігатор, 88-92, 2018
12018
Напрями формування комплексної системи безпеки кредитного процесу банківських установ
ЮВ Бугель
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Стратегія управління проблемною заборгованістю банківських установ
ЮВ Бугель
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
12015
Напрями оптимізації податкового регулювання соціально-економічних процесів
ЮВ Бугель
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
12014
Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи
Ю Бугель
Світ фінансів, 137-143, 2013
12013
Використання кредитних деривативів як перспективний спосіб управління кредитним портфелем банку
ЮВ Бугель
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 14-20, 2011
12011
Сек’юритизація як метод оптимізації управління ризиком кредитного портфеля комерційних банків
ЮВ Бугель
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20