Неоніла Вікторівна Нерода
Title
Cited by
Cited by
Year
Періодизація розвитку професійного спорту в Європі
Н НЕРОДА, Ю БРІСКІН
Фізична активність, здоров’я і спорт, 3-10, 2016
172016
Характеристика європейської моделі професійного спорту.
НВ Нерода, ОІ Ваулін
Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної …, 2014
162014
Програми Спеціальних Олімпіад
Ю Бріскін, А Передерій, Н Нерода
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними: Збірник наукових статей з …, 2003
62003
Порівняльний аналіз організаційно-правових засад європейської та американської моделей професійного спорту
Н Нерода
32015
Взаємодія організаційно-економічних чинників комерціалізації змагань із фехтування
О Ваулін, М Пітин, Н Нерода
32015
Організаційні та правові засади європейського професійного спорту
НВ Нерода
Львів. держ. ун-т фіз. культури.–Львів, 2018
22018
Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами
Х Хіменес, Н Нерода, О Задорожна
Спортивний вісник Придніпров'я, 239-242, 2015
22015
Спортивний маркетинг: стан та перспективи досліджень
ОР Задорожна, ХР Хіменес, НВ Нерода
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
Проблеми комерціалізації сучасного спорту.
НВ Нерода, ОІ Ваулін
Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму : тези доповідей V …, 2013
2*2013
Місце адаптивного спорту в Міжнародній олімпійській системі: лекція з дисципліни" Загальна теорія адаптивного спорту" для студентів за спеціальністю 227 Фізична терапія …
А Передерій, Н Нерода
12019
Генеза правового регулювання європейського професійного спорту
НВ Нерода
ББК 75.4 (0) 90к. я431 В 78 Молодь та олімпійський рух: Збірник тез …, 2017
12017
Правове поле професійного спорту в Україні.
НВ Нерода
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць, 780-785, 2014
12014
Напрями дослідження організаційно-правових засад професійного спорту в Україні з урахуванням європейської моделі його розвитку.
НВ Нерода
Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного …, 2014
12014
Порівняльна характеристики доходів провідних професійних спортсменів світу за 2013 рік
М Пітин, Н Нерода, О Ваулін
НПУ імені МП Драгоманова, 2014
12014
Олімпійська освіта осіб з особливими потребами: проблема та напрямки дослідження.
НВ Нерода
Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного …, 2013
12013
Олімпійський і професійний спорт: силабус курсу" Олімпійський і професійний спорт" освітнього ступеня" бакалавр" галузі знань: 01" Освіта/педагогіка" спеціальності 017" Фізична …
Ю Бріскін, Н Нерода
2020
Адаптивний спорт: силабус курсу освітнього ступеня" магістр" галузі знань: 01" Освіта/педагогіка" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
Н Нерода
2020
Загальна теорія адаптивного спорту: силабус курсу освітнього ступеня" бакалавр" галузі знань: 22" Охорона здоров'я" спеціальності 227" Фізична терапія, ерготерапія"
А Передерій, Н Нерода
2020
Професійний спорт: силабус курсу освітнього ступеня" магістр" галузі знань: 01" Освіта/педагогіка" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
М Линець, Н Нерода
2020
Загальна теорія адаптивного спорту: силабус курсу освітнього ступеня" бакалавр" галузі знань: 01" Освіта/педагогіка" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
Ю Бріскін, Н Нерода
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20