Лещук Галина, Halyna Leshchuk
Лещук Галина, Halyna Leshchuk
доцент,Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції.
ГВ Лещук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
242009
Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків
Г Лещук
Молодь і ринок, 76-81, 2014
62014
Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище
ГВ Лещук
Видавництво УжНУ «Говерла», 2011
62011
Соціальна робота: підручник
ВА Поліщук, ОП Бартош-Пічкар, НМ Горішна
Тернопіль: ВАТ «ТВПК «Збруч, 2010
52010
Особливості підготовки соціальних працівників у структурі соціальної роботи Франції
Г Борозна
Практична психологія та соціальна робота, 69-71, 2005
52005
Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури
ГВ Лещук
Ужгородський національний університет, 2017
32017
Актуальні тенденції розвитку сім’ї як соціально-виховного інституту
ГВ Лещук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 82-86, 2010
32010
Особливості організації практичної підготовки соціальних працівників у Франції
ГВ Лещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
32005
Підготовка спеціалізованих вихователів у Франції
ГВ Борозна
Динаміка наукових досліджень, 21-30, 2004
32004
Соціальна робота у Франції
Г Лещук
Соціальна робота: підручник/ВА Поліщук, ОП Бартош-Пічкар, НМ Горішна та ін …, 2010
22010
Systema profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery u Frantsii [System of professional training of specialists in social field in France]
H Leshchuk
Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian], 2009
22009
Соціальний працівник Франції: сфера професійної діяльності та функції
ВА Поліщук, ГВ Борозна
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 35-38, 2000
22000
Соціальний працівник Франції: сфера професійної діяльності та функції
ВА Поліщук, ГВ Борозна
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 35-38, 2000
22000
Теоретико-прикладні аспекти планування та реалізації громадських проектів
ГВ Лещук
Гельветика, 2019
12019
Інформаційна складова в системі інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури регіонів
ГВ Лещук
ОНУ імені ІІ Мечникова, 2017
12017
Шляхи мінімізування ризиків інвестиційних проектів методом коригування ефективності
ГВ Лещук
Волинський інститут економіки та менеджменту, 2017
12017
Інвестиційна привабливість к домінанта розвитку інфраструктури регіону
ГВ Лещук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
12017
Аналіз стану та розвитку інвестиційного клімату регіону (на прикладі Львівської області)
ГВ Лещук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2017
12017
Просторова асиметрія інвестиційних процесів у розвитку інфраструктури регіонів України
ГВ Лещук
Національний університет харчових технологій, Громадська організація …, 2017
12017
Концептуальні детермінанти інвестиційної інфраструктури регіону
ГВ Лещук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20