Підписатись
Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
1962007
Антикризисное управление предприятием
ИН Банева
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2016
982016
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
982002
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
982002
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: монография
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
882008
Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 170-171, 2006
722006
Трансформация общества и экономика: опыт и перспективы.: Монография/НАН Украины. Ин-т экономики промсти
ИП Булеев
НАН Украины. Ин-т эконом. пром-сти, 2006
502006
Проблемы оценки эффективности интеграции предприятий: синергетический подход
ИП Булеев, СВ Богачев
Экономика промышленности, 126-133, 2009
462009
Промышленные корпорации: особенности развития и принятия решений
ИП Булеев, СВ Богачев, МВ Мельникова
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003
412003
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія
ОЄ Кузьмін, МІ Долішній, ІП Булєєв, ВГ Шинкаренко
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2006
342006
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография/ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, ГО Маландина
ИП Булеев
Донецк: ДНУ, 2007
332007
Теоретичні підходи до визначення поняття “корпоративна соціальна відповідальність”
ОЮ Березіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 223-225, 2010
312010
Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні
НЗ Мачуга
262012
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 25-29, 2010
252010
Сущность трансакционных издержек в рыночной экономике
ИП Булеев, ОВ Шепеленко
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая, 101-106, 2004
232004
Формування та використання нематеріальних активів підприємств для їх капіталізації
ІВ Бриль, ІП Булєєв
НАН України, Ін-т економіки промисловостісті. Київ, 2015
222015
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса
ИП Булеев, ТЮ Корытько, АВ Тельнова
Краматорск: ДГМА, 2011
212011
Проблемы формирования механизма мотивации персонала промышленного предприятия
ИП Булеев, ГС Атаманчук
Вестник экономической науки Украины, 42-47, 2010
172010
Институты гражданского общества
ИП Булеев
Донецький національний технічний університет, 2005
152005
Антикризисное управление предприятием
НЕ Брюховецкая
Донецк: ИЭП, 1999
151999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20