Підписатись
Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
2092007
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
1012002
Антикризисное управление предприятием
ИН Банева
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2016
1002016
Социальная ответственность бизнеса: теория и практыка: монография
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ДонНТУ, 2008
902008
Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 170-171, 2006
732006
Трансформация общества и экономика: опыт и перспективы.: Монография/НАН Украины. Ин-т экономики промсти
ИП Булеев
НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, 2006
512006
Проблемы оценки эффективности интеграции предприятий: синергетический подход
ИП Булеев, СВ Богачев
Экономика промышленности, 126-133, 2009
482009
Промышленные корпорации: особенности развития и принятия решений
ИП Булеев, СВ Богачев, МВ Мельникова
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003
412003
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография/ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, ГО Маландина
ИП Булеев
Донецк: ДНУ, 2007
342007
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія
ОЄ Кузьмін, МІ Долішній, ІП Булєєв, ВГ Шинкаренко
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2006
342006
Теоретичні підходи до визначення поняття “корпоративна соціальна відповідальність”
ОЮ Березіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 223-225, 2010
332010
Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні
НЗ Мачуга
322012
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 25-29, 2010
252010
Формування та використання нематеріальних активів підприємств для їх капіталізації
ІВ Бриль, ІП Булєєв
НАН України, Ін-т економіки промисловостісті. Київ, 2015
232015
Сущность трансакционных издержек в рыночной экономике
ИП Булеев, ОВ Шепеленко
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая, 101-106, 2004
232004
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса
ИП Булеев, ТЮ Корытько, АВ Тельнова
Краматорск: ДГМА, 2011
222011
Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств україни1
НЮ Брюховецька, ІП Булєєв
Вестник экономической науки Украины, 11-25, 2019
192019
Проблемы формирования механизма мотивации персонала промышленного предприятия
ИП Булеев, ГС Атаманчук
Вестник экономической науки Украины, 42-47, 2010
182010
Институты гражданского общества
ИП Булеев
Донецький національний технічний університет, 2005
172005
Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий
НЮ Брюховецька, ІП Булєєв
Вестник экономической науки Украины, 7-15, 2017
162017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20