Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
НазваПосиланняРік
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
952002
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
952002
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
842007
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: моногр.
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
692008
Антикризисное управление предприятием
КД Шубина
691999
Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект: моногр.
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 170-171, 2006
622006
Промышленные корпорации: особенности развития и принятия решений
ИП Булеев, СВ Богачев, МВ Мельникова
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003
422003
Трансформация общества и экономика: опыт и перспективы.: Монография/НАН Украины. Ин-т экономики промсти
ИП Булеев
НАН Украины; Ин-т экономики промс-ти.–Донецк, 2006.–336 с, 2006
382006
Проблемы оценки эффективности интеграции предприятий: синергетический подход
ИП Булеев, СВ Богачев
Экономика промышленности, 2009
332009
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія
ОЄ Кузьмін, МІ Долішній, ІП Булєєв, ВГ Шинкаренко
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2006
272006
Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємств: монографія
ІП Булєєв
Донецьк: ДонУЕП 207, 2013
262013
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая
НАН Украины: ІЕП НАН України,-Донецк, 2007
232007
Теоретичні підходи до визначення поняття “корпоративна соціальна відповідальність”
ОЮ Березіна
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
222010
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 2010
202010
Сущность трансакционных издержек в рыночной экономике
ИП Булеев, ОВ Шепеленко
Наукові праці Донецького національного технічного університету/cерія …, 2004
192004
Институты гражданского общества
ИП Булеев
Донецький національний технічний університет, 2005
152005
Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні
НЗ Мачуга
132012
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
АИ Амоша, ИП Булеев, ВИ Дубницкий
Донецк: Юго-Восток, 2011
122011
Проблемы формирования механизма мотивации персонала промышленного предприятия
ИП Булеев, ГС Атаманчук
Вестник экономической науки Украины, 2010
122010
Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием: монография
ВИ Дубницкий, ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Донецк: ДЭГИ, изд-во «Юго-Восток, Лтд, 2008
122008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20