Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
1242007
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
992002
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
992002
Антикризисное управление предприятием
ИН Банева
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2016
852016
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: монография
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
782008
Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 170-171, 2006
682006
Проблемы оценки эффективности интеграции предприятий: синергетический подход
ИП Булеев, СВ Богачев
Экономика промышленности, 2009
442009
Трансформация общества и экономика: опыт и перспективы.: Монография/НАН Украины. Ин-т экономики промсти
ИП Булеев
НАН Украины. Ин-т эконом. пром-сти, 2006
422006
Промышленные корпорации: особенности развития и принятия решений
ИП Булеев, СВ Богачев, МВ Мельникова
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003
422003
Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємств: монографія
ІП Булєєв
Донецьк: ДонУЕП 207, 2013
342013
Теоретичні підходи до визначення поняття “корпоративна соціальна відповідальність”
ОЮ Березіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 223-225, 2010
282010
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая
Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2007
282007
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія
ОЄ Кузьмін, МІ Долішній, ІП Булєєв, ВГ Шинкаренко
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2006
272006
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 2010
232010
Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні
НЗ Мачуга
212012
Сущность трансакционных издержек в рыночной экономике
ИП Булеев, ОВ Шепеленко
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая, 101-106, 2004
212004
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монография
ИП Булеев, ТЮ Корытько, АВ Тельнова
Донецк-Краматорск: ДГМА, 2011
182011
Институты гражданского общества
ИП Булеев
Донецький національний технічний університет, 2005
152005
Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий
НЮ Брюховецька, ІП Булєєв
Вестник экономической науки Украины, 2017
142017
Конкурентоспособность товара, экспортный потенциал предприятий как основные факторы развития экономики
ИП Булеев, ЕИ Булеев
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2013
132013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20