Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Иван Петрович Булеев, Іван Петрович Булєєв
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
962002
Управление трансакционными издержками в переходной экономике
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
962002
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
912007
Антикризисное управление предприятием
ИН Банева
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2016
772016
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: моногр.
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
702008
Предприятие в системе общественных отношений: институциональный аспект: моногр.
ИП Булеев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 170-171, 2006
602006
Промышленные корпорации: особенности развития и принятия решений
ИП Булеев, СВ Богачев, МВ Мельникова
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003
402003
Проблемы оценки эффективности интеграции предприятий: синергетический подход
ИП Булеев, СВ Богачев
Экономика промышленности, 2009
362009
Трансформация общества и экономика: опыт и перспективы.: Монография/НАН Украины. Ин-т экономики промсти
ИП Булеев
НАН Украины; Ин-т экономики промс-ти.–Донецк, 2006.–336 с, 2006
362006
Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємств
ІП Булєєв
Донецьк: ДонУЕП 207, 2013
292013
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія
ОЄ Кузьмін, МІ Долішній, ІП Булєєв, ВГ Шинкаренко
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2006
272006
Теоретичні підходи до визначення поняття “корпоративна соціальна відповідальність”
ОЮ Березіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 223-225, 2010
252010
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 2010
222010
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая
Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2007
222007
Сущность трансакционных издержек в рыночной экономике
ИП Булеев, ОВ Шепеленко
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая, 101-106, 2004
192004
Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Монографія]
НЗ Мачуга
Тернопіль: Тайп, 2012
152012
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монография
ИП Булеев, ТЮ Корытько, АВ Тельнова
Донецк-Краматорск: ДГМА, 2011
142011
Институты гражданского общества
ИП Булеев
Донецький національний технічний університет, 2005
142005
Проблемы формирования механизма мотивации персонала промышленного предприятия
ИП Булеев, ГС Атаманчук
Вестник экономической науки Украины, 2010
132010
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
АИ Амоша, ИП Булеев, ВИ Дубницкий
Донецк: Юго-Восток, 2011
112011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20