Бугерко Ярослава Миколаївна
Бугерко Ярослава Миколаївна
к. психол. н., доцент к-ри психології та соц. роботи, Тернопільський нац. екон. університет
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Динаміка різновидів рефлексії у модульно-розвивальному навчальному циклі
Я Бугерко
ТАНГ, 2002
162002
Категорійний аналіз рефлексії як явища, процесу, стану, властивості
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 93-105, 2008
152008
Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі
ЯМ Бугерко, ЯН Бугерко
Республіканський вищий навчальний заклад" Кримський гуманітарний університет", 2009
132009
Дослідження психологічних особливостей розвитку рефлексивності освітньої діяльності
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 67-92, 2008
112008
Процеси розгортання інтелектуальної рефлексії у модульно-розвивальному освітньому циклі
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 46-53, 2003
112003
Рефлексивні процеси на нормативно-регуляційному періоді модульно-розвивального навчання
ЯМ Бугерко
Психологія і суспільство.–2007.-№ 1.–С. 128-135., 2007
52007
Феномен духовності у контексті філософсько-психологічних досліджень
ЯМ Бугерко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. III (27), 73, 2015
42015
Рефлексивна сутність лонгітюдного інноваційно-психологічного експерименту з модульно-розвивального навчання
Я Бугерко
ТНЕУ, 2011
32011
Освітня діяльність як чинник розвитку духовної культури особистості студента
ЯМ Бугерко
Вісник післядипломної освіти, 221-229, 2014
22014
Самоосмислення як індивідуальний чинник самовизначення людини
ЯМ Бугерко
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
22013
Ціннісно-смисловий простір вищого навчального закладу як чинник духовного саморозвитку студентів
ЯМ Бугерко
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис.–2013.–№ 3 …, 2013
22013
Культивування рефлексивних здібностей як принцип саморозвитку особистості
ЯМ Бугерко
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки:[зб …, 2011
22011
Рефлексивна сутність лонгітюдного психолого-педагогічного експерименту з модульно-розвивальної системи навчання
ЯМ Бугерко
Психологія і суспільство.–2011.-№ 3.–С. 137-153., 2011
22011
Рефлексивна організація модульно-розвивального навчання
ЯМ Бугерко
Вітакультурний млин.–2010.–Модуль 11.–С. 17–20., 2010
22010
Philosophical approaches to the study of the spiritual human being: naturalistic interpretation of spirituality
J Buherko
Психологія і суспільство, 46-52, 2016
12016
Глибинно-психологічні аспекти духовності особистості
ЯМ Бугерко
Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології імені …, 2016
12016
Рефлексивний аналіз натуралістичних уявлень духовності
ЯМ Бугерко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2016
12016
Психологічні особливості розвитку духовного потенціалу студентської молоді
ЯМ Бугерко
Актуальні проблеми психології, 34-45, 2015
12015
Ціннісні виміри духовної культури студентської молоді
ЯМ Бугерко
Проблеми сучасної психології 29, 2015
12015
Рефлексивна психодіагностика як позиційний метод рефлепрактики
ЯМ Бугерко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 305-310, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20