Бугерко Ярослава Миколаївна
Бугерко Ярослава Миколаївна
к. психол. н., доцент к-ри психології та соц. роботи, Тернопільський нац. екон. університет
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Категорійний аналіз рефлексії як явища, процесу, стану, властивості
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 93-105, 2008
192008
Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі
ЯМ Бугерко, ЯН Бугерко
Республіканський вищий навчальний заклад" Кримський гуманітарний університет", 2009
142009
Динаміка різновидів рефлексії у модульно-розвивальному навчальному циклі
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 142-159, 2002
142002
Процеси розгортання інтелектуальної рефлексії у модульно-розвивальному освітньому циклі
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 46-53, 2003
112003
Дослідження психологічних особливостей розвитку рефлексивності освітньої діяльності
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 67-92, 2008
102008
Феномен духовності у контексті філософсько-психологічних досліджень
ЯМ Бугерко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. III (27), 73, 2015
42015
Рефлексивна сутність лонгітюдного інноваційно-психологічного експерименту з модульно-розвивального навчання
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 137-153, 2011
42011
Рефлексивні процеси на нормативно-регуляційному періоді модульно-розвивального навчання
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 128-135, 2007
42007
Ціннісно-смисловий простір вищого навчального закладу як чинник духовного саморозвитку студентів/Ярослава Бугерко
Я Бугерко
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, 50, 2013
32013
Рефлексивна сутність лонгітюдного психолого-педагогічного експерименту з модульно-розвивальної системи навчання/Ярослава Бугерко
Я Бугерко
Психологія і суспільство.–2011.-№, 137-153, 0
3
Рефлексивна організація модульно-розвивального навчання/Ярослава Бугерко
Я Бугерко
Віта культурний млин: методологічний альманах.–2010.–Модуль 11, 17-23, 2010
22010
Самоосмислення як індивідуальний чинник самовизҮ начення людини/Ярослава Бугерко
Я Бугерко
Психологія і суспільство.-2013.-Спецвипуск.-С. 42Ү44, 0
2
Буттєвість духовності в оптиці методологічного аналізу
Я Бугерко
Психологія і суспільство, 62-72, 2017
12017
Philosophical approaches to the study of the spiritual human being: naturalistic interpretation of spirituality
J Buherko
Психологія і суспільство, 46-52, 2016
12016
Рефлексивний аналіз натуралістичних уявлень духовності
ЯМ Бугерко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
12016
Психологічний аналіз моральних аспектів духовності у вченні Канта
ЯМ Бугерко
Cборник научных докладов конференции, посвященной 100-летию переезда …, 2015
12015
Психологічні особливості розвитку духовного потенціалу студентської молоді
ЯМ Бугерко
Актуальні проблеми психології, 34-45, 2015
12015
Ціннісні виміри духовної культури студентської молоді
ЯМ Бугерко
Проблеми сучасної психології 29, 2015
12015
Освітня діяльність як чинник розвитку духовної культури особистості студента
ЯМ Бугерко
Вісник післядипломної освіти, 221-229, 2014
12014
Рефлексивна психодіагностика як позиційний метод рефлепрактики
ЯМ Бугерко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 305-310, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20