Марина Галат
Марина Галат
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Verified email at nubip.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
РУКОВОДСТВО ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ
ВЛА ЯТУСЕВИЧ А.И., ГАЛАТ В.Ф., МИРОНЕНКО В.М., БЕРЕЗОВСКИЙ А.В., ПРУС М.П ...
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Национальный …, 2015
141*2015
Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
ВФ Галат, НМ Сорока, АВ Березовський, МП Прус, ВО Євстаф'єва, ...
39*2013
Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
ВФ Галат, АВ Березовський, НМ Сорока, МП Прус, ВО Євстаф'єва, ...
Полтава: ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2012
39*2012
Выращивание и болезни тропических животных
АИ Ятусевич, СС Абрамов, АГ Авакова, ВФ Багрецов, АА Белко, ...
Учреждение образования" Витебская ордена" Знак Почета" государственная …, 2016
222016
Выращивание и болезни тропических животных : практическое пособие
АИ Ятусевич, ОФ Ганущенко, ВА Герасимчик, СИ Стасюкевич, ...
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь …, 2016
192016
Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування)
МВ Галат
Автореферат кандидатської дисертації, 2010
172010
Розповсюдження асоціативних інвазій свиней в умовах лісостепової та степової зон України
ВФ Галат, МВ Галат, ВО Євстаф’єва
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, 22, 2007
152007
Змiшанi iнвазiї коней (поширення, дiагностика, лiкування)
МВ Галат
82010
Toxoplasma gondii-опасный паразит
ВФ Галат, МВ Галат, ТО Суботенко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2013
62013
Епізоотологія та діагностика токсоплазмозу кіз
АВ Березовський, МВ Галат, ЛВ Небещук, ДЮ Рибальченко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 89-91, 2013
42013
Поширення токсоплазмозу свиней в Україні
МВ Галат
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 613-616, 2014
32014
Діагностика токсоплазмозу тварин
АВ Березовський, ОМ Якубчак, ВФ Галат, МВ Галат, ДЮ Рибальченко, ...
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
32014
Змішані гельмінтози однокопитних тварин
МВ Галат
OF THE POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY, 2008175, 2002
32002
Бабезіоз собак: монографія
МП Прус, МВ Галат, ОВ Семенко
ЦП" КОМПРИНТ", 2017
22017
Распространение токсоплазмоза коз в Украине
МВ Галат
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2015
22015
СУЧАСНі МЕТОДИ ДіАГНОСТИКИ ТОКСОПЛАЗМОЗУ КОТіВ
МВ Галат
ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ, 27-30, 2015
22015
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОКСОПЛАЗМОЗА КОЗ В УКРАИНЕ
МВ ГАЛАТ
УЧЕНЫЕ ЗАП. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ВИТЕБ. ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ГОС. АКАД …, 2015
22015
Глобальна паразитологія
ВФ Галат, АВ Березовський, НМ Сорока, МП Прус, ВО Євстаф`єва, ...
ДІА, 2014
2*2014
Застосування різних діючих речовин лікарських засобів у боротьбі з іксодовими кліщами
ОВ Бойко, МВ Галат
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
22014
Сучасні антигельмінтики для лікування і профілактики нематодозів коней
АВ Березовський, АМ Шевченко, ВФ Галат
Ветеринарна медицина : міжвідомчий тематичний науковий збірник, 40-43, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20