Follow
Загреба Максим Михайлович (Загреба Максим Михайлович, Zahreba Maksym)
Загреба Максим Михайлович (Загреба Максим Михайлович, Zahreba Maksym)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні аспекти використання факторного аналізу при аналізі динаміки фінансового стану підприємства
M Zagreba
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
132014
Підхід до формування системи показників діагностики кризового фінансового стану підприємства
ММ Загреба
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
102010
Методика оцінки та аналізу динаміки фінансового стану підприємств
ВФ Гамалій, ММ Загреба
Бізнес Інформ, 164-167, 2012
8*2012
Підхід до складання схеми виявлення й подолання ознак фінансової кризи на підприємстві/В. Гамалій, М. Загреба
ВФ Гамалій, ММ ЗАГРЕБА
Бизнес Информ, 2, 2010
22010
Математичні моделі в маркетингу та менеджменті
ВФ Гамалій, ВС Сотніков, ВА Вишневська, РІ Жовновач, ММ Загреба
ЦНТУ, 2017
12017
Регуляторні заходи щодо пом'якшення світової економічної кризи на національне господарство України
ВФ Гамалій, ОВ Ткачук, ММ Загреба
Часопис економічних реформ, 13-19, 2013
12013
Методика багатокритеріальної оцінки фінансового стану підприємства
M Zagreba
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Напрями зменшення впливу фінансової кризи на економіку України
ВФ Гамалій, ММ Загреба
КНТУ, 2008
12008
Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
ММ Загреба
ЦНТУ, 2020
2020
Моделювання епідемій
ММ Загреба, ЮГ Михалевська
РВЛ ЦНТУ, 2020
2020
Основи інформаційних систем
ММ Загреба, ЛМ Макаренко
ЦНТУ, 2019
2019
Прогнозування та аналіз економічних процесів
ММ Загреба
ЦНТУ, 2019
2019
Анализ динаміки ділової актівності як напрям підвіщення ефективності господарської діяльності підприємства
ВФ Гамалій, ММ Загреба
Е91 Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика …, 2016
2016
Моделювання діагностики кризових процесів у динаміці фінансового стану підприємства
ММ Загреба, ВФ Гамалій
ПП «Ексклюзив-Систем», 2015
2015
Информационные системы управления предприятиями и организациями
ВФ Гамалій, ДВ Замуренко, ГВ Кушнірова, ІВ Ніколаєв, ВА Вишневська, ...
Эксклюзив-Систем, 2015
2015
Фінансові ризики зростання безробіття в Україні та заходи по їх нейтралізації
ВВ Зимовець, ОМ Кошик, НІ Легінькова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
2010
Методика оцінки інвестиційної привабливості районів Кіровоградської області
ВС Сотніков, ММ Загреба
КНТУ, 2007
2007
Антонюк ОР Ризико-орієнтований підхід у фінансовому контролі як елемент менеджменту публічних організацій…………………………………. 3 Безтелесна ЛІ Управлінський механізм …
ЮВ Вашай, ЮВ Вашай, ОМ Гарнага, ММ Загреба, ВА Вишневська, ...
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОШОК ОГОЛОШЕНЬ ТА МАРКЕТПЛЕЙСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІВ Ніколаєв, ММ Загреба
Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально …, 0
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИЯВЛЕННЯ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ВФ ГАМАЛІЙ, ММ ЗАГРЕБА
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20