Андреєв Олександр Володимирович
Андреєв Олександр Володимирович
Національний авіаційний університет, факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Метод двопараметричної оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад
ВО Ігнатов, ОВ Андреєв, ВІ Андреєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 4 (32), 41-46, 2010
102010
Метод експериментального дослідження та екстраполяції характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж
ОВ Андреєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 2 (42), 5-9, 2013
42013
Рекурсивний метод оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад
ВІА ОВ Андресв, ВО Ігнатов, ІА Жуков
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 3 (35), 13-20, 2010
22010
Метод оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад
ВО Ігнатов, ОВ Андреєв, ВІ Андрєєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 2 (30), 79-83, 2010
22010
Трипараметричний метод оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад
ОВ Андреєв
Сучасний захист інформації, 76-86, 2012
2012
Метод чотирипараметричної оптимальної екстраполяціїї випадкових нестаціона-рних процесів на фоні завад
ВО Ігнатов, ОВ Андреєв, ВІ Андреєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 1 (41), 30-36, 0
Метод двопараметричної оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад за допомогою функції Лагранжа
ОВ Андреєв, ВІ Андрєєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 1 (53), 6-13, 0
Експериментальне дослідження впливу варіації параметрів характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж на точність
ОВ Андреєв, ВІ Андрєєв, ВО Ігнатов
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 1 (45), 22-30, 0
Метод прогнозування вірогідних характеристик трафіку на фоні завад в локальних комп’ютерних мережах
ОВ Андреєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 3 (43), 5-8, 0
Принципи побудови алгоритму екстраполяції характеристик трафіку комп’ютерної мережі для його оперативного діагностування та управління
ОВ Андреєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 4 (44), 15-19, 0
Cпосіб прогнозування вірогідних характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж на фоні завад в реальному часі
ОВ Андреєв, ВІ Андрєєв
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 1 (49), 5-9, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11