Ловінська Людмила Геннадіївна
Ловінська Людмила Геннадіївна
професор бухгалтерського обліку
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Оцінка в бухгалтерському обліку: монографія
ЛГ Ловінська
К.: КНЕУ 256, 2006
1592006
Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні
ЛГ Ловінська, ІБ Стефанюк
К.: НДФІ 240, 2006
952006
Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України
ЛГ Ловінська
ЛГ Ловінська, 2007
402007
Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку підприємств
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 58-65, 2003
402003
Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ЛГ Ловінська, ЛВ Жилкіна, ОМ Голенко
К.: КНЕУ, 2002
382002
Про національну облікову політику в Україні
ЛГ Ловінська, І Стефанюк
Економіка України: політико-економічний журнал, 22-29, 2006
282006
Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 56-66, 2012
222012
Податок на прибуток: концепція визначення об’єкта оподаткування
ТІ Єфименко, ЛГ Ловінська, ФО Ярошенко
К.: НДФІ 192, 2004
222004
Нарахування зносу–спосіб регулювання балансової оцінки довгострокових активів
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 92-100, 2006
212006
Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях:[навч. посіб.]
ЛГ Ловінська, ЯВ Олійник, ЛО Галат
К.: КНЕУ, 2005
192005
Облік податкових різниць у системі регістрів журнальної форми
Л Ловінська, О Білоусова
Бухгалтерський облік і аудит, 7-25, 2004
192004
Методологічне, методичне та організаційне забезпечення складання податкової звітності в Україні
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 57-64, 2004
172004
Бухгалтерський облік–інформаційне підґрунтя євроінтеграційних процесів в Україні
ЛГ Ловінська
Экономика и управление, 23-28, 2009
152009
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 21-30, 2014
122014
Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору
ЛГ Ловінська, ЛВ Гізатуліна
Фінанси України, 76-87, 2012
122012
Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України
ЛГ Ловінська, НІ Сушко
Фінанси України, 84-100, 2012
122012
Сутність оцінки в системі бухгалтерського обліку
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 108-116, 2006
112006
Уніфікація термінології бухгалтерського обліку–передумова створення національної системи бухгалтерського обліку в Україні
ЛГ Ловінська
ЛГ Ловінська//Фінанси України, 33-40, 2006
112006
Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку
Л Ловінська
Економіка України, 12-22, 2004
112004
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 99-115, 2016
102016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20