Наталія Івасик (Ivasyk Nataliya)
Наталія Івасик (Ivasyk Nataliya)
Львівський Національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Verified email at lvet.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична реабілітація при порушенні діяльності органів дихання
Н Івасик
Л.:Український бестселер, 2009
422009
Фізична реабілітація дітей, хворих на бронхіальну астму
Н Івасик
172003
Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/терапії дітей шкільного віку з бронхолегеневими патологіями
Н Івасик
Львів : ЛДУФК, 2018. – 393 с., 2018
132018
Підбір засобів фізичної реабілітації для дітей з порушенням ритму і провідності серця
Н Івасик, О Очеретна, М Чеховська
112014
Особливості дозування фізичного навантаження при фізичній реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями
ТОІ Івасик Н.О.
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П …, 2016
102016
Алгоритм реабілітаційного обстеження дітей з бронхо-легеневими захворюваннями
Н Івасик
Слобожанський науково-спортивний вісник, 42-46, 2016
92016
Модель планування індивідуальної програми фізичної реабілітації/терапії дитини з бронхо-легеневим захворюванням
Н Івасик
82017
Технологія фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями в умовах стаціонарного лікування
Н Івасик
82016
Обґрунтування диференційного підходу експрес-оцінки реабілітаційного потенціалу при фізичній реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями В: Арзютов ГМ, редактор
Н Івасик
Науковий часопис Нац. пед. ун-ту. ім. МП Драгоманова. Серія 15, 16-20, 2016
72016
Складання індивідуальної програми з фізичної реабілітації для дітей з бронхо-легеневими захворюваннями
НО Івасик
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
72016
Побудова реабілітаційного діагнозу в клінічній практиці фізичного реабілітолога при бронхо-легеневих захвоюваннях у дітей
ЛЛМ Івасик Н.О.
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П …, 2016
72016
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОБОРУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРУ ПНЕВМОНІЮ
Н ІВАСИК
Фізична активність, здоров’я і спорт, 45-52, 2016
72016
Засоби фізичної реабілітації в екстреній допомозі при порушенні ритму та провідності серця
Н Івасик, О Очеретна, М Чеховська
72013
Лікувальне плавання, як засіб фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку з вадами зору
НО Івасик, Є Курташ
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 27-29, 2010
72010
Індивідуальний підхід до фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму/Івасик НО, Івасик ОО
НО Івасик
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб …, 2003
72003
Методика поєднання постурального дренажу та маніпуляційних втручань при лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму
Н Івасик
ЛДІФК, 2002
72002
Порівняльна характеристика показів до застосування фізичної реабілітації, як складової пульмонологічної реабілітаціі при бронхолегеневих захворюваннях
Н Івасик
Лікарська справа, 25-31, 2017
62017
Особливості застосування дихальних вправ для дітей, хворих на бронхіальну астму
НО Івасик
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 35-39, 2005
62005
Реабілітаційний діагноз при бронхо-легенвих захворюваннях у дітей згідно МКФ/Наталія Івасик
Н Івасик
Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації. Тези наук …, 2017
52017
Фізична реабілітація осіб з бронхо-легеневими захворюваннями у базі доказової медицини
Н Івасик
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20