Поляков Ігор
Поляков Ігор
НТУ "ХПІ"; Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки; кафедра загальної
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Расчетно-экспериментальное тестирование программы FEMM и преодоление проблем её использования для расчета магнитного поля электрических машин
ВИ Милых, ИВ Поляков, НВ Полякова, ЕИ Штангеев
НТУ" ХПИ", 2004
152004
Analysis of energy efficiency of a superconducting short circuit current limiter
VG Dan’ko, EV Goncharov, IV Polyakov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, c. 4–12, 2016
72016
Деякі проблеми турбогенераторів з повітряним охолодженням
ВГ Данько, ВІ Мілих, ІВ Поляков, ОЛ Лівшиц, ІЯ Черемісов
Вестник Харьковского политехнического университета, 73-76, 2000
62000
Validation of the numerical model of a spark channel expansion in a low-energy atmospheric pressure discharge
RG Korytchenko, K.V., Markov, V.S., Polyakov, I.V., Slepuzhnikov, E.D ...
Problems of Atomic Science and Technology, 144-149, 2018
4*2018
Аналіз конструктивних особливостей екранованого індуктивного обмежувача струму з високотемпературною надпровідністю
ВГ Данько, ЄВ Гончаров, ІВ Поляков
Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми …, 2017
22017
Надпровідний струмообмежувач повністю розміщений у кріостаті
ВГ Данько, ЄВ Гончаров, ІВ Поляков
Зб. тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2016
2*2016
Перспективи використання надпровідних ліній електропередачі
ЄВ Гончаров, ІВ Поляков, НВ Крюкова
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Технології розвитку електроенергетичних систем
ЄВ Гончаров, ІВ Поляков, НВ Крюкова
Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування: матеріали …, 2017
12017
Аналіз особливостей роботи надпровідного індуктивного обмежувача струму з додатковим надпровідним екраном
ВГ Данько, ЄВ Гончаров, ІВ Поляков
Електротехніка і електромеханіка, 16-20, 2017
12017
Анализ и математическое описание основных видов неравномерности воздушного зазора асинхронного двигателя
ИВ Хоменко, ИВ Поляков
Международная научная конференция MicroCAD » Секцiя №9 - Електромеханічне …, 2016
12016
Надпровідниковий кабель розподіленої електропередачі
ЄВ Гончаров, ІВ Поляков
2019
Electric Transmission Superconducting Cable Line
EV Goncharov, IV Polyakov, NV Kryukova, VV Nikitin
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: XXVII …, 2019
2019
Аналіз можливостей використання високотемпературних надпровідників у електричних мережах
ЄВ Гончаров, ІВ Поляков, ВС Марков, НВ Крюкова
Вісник НТУ “ХПІ” 2 (Проблеми удосконалення електричних машин), 70–73, 2019
2019
Електроніка та мікропроцесорна техніка
ВФ Болюх, ВС Марков, ІВ Поляков, ЄВ Гончаров, НВ Крюкова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Сучасні тенденції підвищення енергозбереження споруд
ВМ Гречин, ЄВ Гончаров, ІВ Поляков, НВ Крюкова
Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів …, 2017
2017
Надпровідний трансформаторний обмежувач струму короткого замикання
ЄВ Гончаров, ІВ Поляков
2017
Надпровідний трансформаторний обмежувач струму короткого замикання
ЄВ Гончаров, ІВ Поляков
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: XXV …, 2017
2017
Анализ особенностей работы сверхпроводящего индуктивного ограничителя тока с дополнительным сверхпроводящим экраном
ВГ Данько, ЕВ Гончаров, ИВ Поляков
Электротехника и электромеханика, 2017
2017
Анализ оптимальных режимов работы силовых трансформаторов в условиях эксплуатации
ИВ Хоменко, СК Березка, ИВ Поляков
«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА», с. 70-73, 2016
2016
Електротехнічні пристрої
ВФ Болюх, ВС Марков, ІВ Поляков, ЄВ Гончаров, НВ Крюкова
НТУ" ХПІ", 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20