Марія Ярко
Марія Ярко
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Художньо-стильові особливості українського музичного модерну в соціокультурному контексті «фази європеїзації»
М Ярко
Студії мистецтвознавчі, 2011
22011
Герменевтична рецепція та епістемологічне дослідження категорії стилю
М Ярко
Студії мистецтвознавчі, 20-30, 2011
12011
Алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості та епістемологія світу музики: методологія питання
М Ярко
Студії мистецтвознавчі, 2010
12010
Українська народнопісенна традиція як концентрація ментальних утворень (епістемологічний аналіз)
М Ярко
Народна творчість та етнографія, 2010
12010
Алгоритми аналізу етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як філософсько-методологічна проблема
М Ярко
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філософія, 2017
2017
Звукові ідеї новітнього музичного мистецтва: на матеріалі концертної програми Авангардна (і не тільки) фортепіанна музика ХХ ст. у виконанні О. Стрілецької та С. Позднишевої
В Кавецька, М Ярко
Молодь і ринок, 26-30, 2017
2017
Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як пріоритетна дослідницька проблема сучасного вітчизняного музикознавства
МІ Ярко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
2013
Сучасні епістемологічні (знаннєві) та теоретичні основи загальної музичної освіти
МІ Ярко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Каузальний та іменантний чинники модернізації загальної музичної освіти в Україні на межі ІІ–ІІІ тисячоліть
М Ярко
Молодь і ринок, 90-94, 2012
2012
Онтологія знання та епістемологія світу музики: знаннєві орієнтири сучасного теоретичного музикознавства
МІ Ярко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2011
Сучасна методологічна модель інтерпретації персоніфікованого внеску визначних композиторів межі XIX-XX століть у формування національної самосвідомості української музичної …
М Ярко
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії, 270-274, 2011
2011
ПСИХОЛОГІЯ МУЗИКИ І МУЗИЧНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМОЛОГІЯ ПИТАННЯ
М ЯРКО
ВАК.–2000.–№ 3). З 2004 р. виходять за серійним принципом: філософія і …, 2010
2010
Естетико-стильові трансформації українського солоспіву у творчості Нестора Нижанківського
М Ярко
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. МТ Рильського …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13