Віктор Юрійович Стрельніков, Стрельников В., Strelnikov V.
Віктор Юрійович Стрельніков, Стрельников В., Strelnikov V.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Verified email at uccu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні технології навчання у вищій школі
ВЮ Стрельніков, ІГ Брітченко
Вищий навчальний заклад Укоопспілки" Полтавський університет економіки і …, 2013
1732013
Сучасні технології навчання у вищій школі
ВЮ Стрельніков, ІГ Брітченко
Вищий навчальний заклад Укоопспілки" Полтавський університет економіки і …, 2013
1732013
Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання/Стрельніков ВЮ–Полтава: ПУСКУ, 2002
ВЮ Стрельніков
Кн 1, 295, 2002
1302002
Проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів з економіки на засадах Болонського процесу
ВЮ Стрельніков
Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції, 176-178, 2006
742006
Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки: монографія
ВЮ Стрельніков
Стрельніков ВЮ–Полтава: ПУСКУ, 2006
742006
Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки
ВЮ Стрельніков
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007
682007
Теоретичні засади проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи (підготовка бакалаврів економіки)
ВЮ Стрельніков
Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005
682005
Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи
ВЮ Стрельніков
Постметодика, 53–58, 2004
682004
Розвиток професійної компетентності вчителів у закладах післядипломної освіти
ВЮ Стрельніков
Київ, Україна, 1995
461995
Методики оцінювання інтелекту та критерії творчої особистості
ВЮ Стрельніков
Психологічна підтримка творчості учня, 9-18, 2003
322003
Методики оцінювання інтелекту та критерії творчої особистості
ВЮ Стрельніков
Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний досвід, 13–18, 1998
32*1998
Компоненти професійної компетентності викладача вищої школи
В Стрельников
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
252013
Розвиток особистісних смислів і ціннісних орієнтацій педагога
В Стрельніков
Шлях освіти, 11-13, 2001
192001
Технології дистанційного навчання у вищій школі (з досвіду Полтавського університету споживчої кооперації України)
ВЮ Стрельніков
Нові технології навчання : Наук.-метод. зб., 41-51, 2004
16*2004
Технології дистанційного навчання у вищій школі
ВЮ Стрельніков
Нові технології навчання: Науково-методичний збірник.–К.: Наук.-метод. центр …, 2004
162004
Критерії технологій навчання, орієнтованих на розвиток особистості
ВЮ Стрельніков
Нові технології навчання : Наук.-метод. зб., 243-250, 2003
162003
Критерії технологій навчання, орієнтованих на розвиток особистості
ВЮ Стрельніков
Нові технології навчання.–2002.–Випуск 35, 243-250, 2003
162003
Підготовка викладачів до проектування дидактичних систем
В Стрельніков
Педагогіка і психологія проф. освіти, 9-23, 2006
152006
Інформаційні технології навчання
ВЮ Стрельніков
Проблеми освіти, 84-85, 2004
152004
Підготовка викладачів на курсах підвищення кваліфікації до впровадження системи електронного навчання
ВЮ Стрельніков
Інформаційні технології – 2017, 254-256, 2017
142017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20