Подписаться
Чернявський Сергій Сергійович
Чернявський Сергій Сергійович
Другие именаCherniavskyi Serhii, https://orcid.org/0000-0002-2711-3828
проректор, Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування: монографія
СС Чернявський
Київ: Хай-Тек Прес, 86-99, 2010
2002010
Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 09
СС Чернявський
Національна академія внутрішніх справ, 2010
1002010
Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування
СС Чернявський
Київ.–2001.–240 с, 2002
822002
International cooperation in the field of fighting crime: Directions, levels and forms of realization
SS Cherniavskyi, BM Holovkin, YM Chornous, VY Bodnar, IV Zhuk
J. Legal Ethical & Regul. Isses 22, 1, 2019
552019
Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності:[навч. посіб.]
ОЄ Користін, СС Чернявский
К.: КНТ 2099, 612, 2009
512009
Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): навч. посібник
СС Чернявський
К.: Юрінком Інтер, 2003
472003
Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні
ЮЮ Орлов, СС Чернявський
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 12-24, 2017
382017
Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання
ОЮ Татаров, СС Чернявський
Вісник кримінального судочинства, 77-84, 2015
382015
Проблеми тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій
СС Чернявський, ВО Фінагеєв
352013
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 2551, 2552, 2553, 256 Кримінального кодексу України). Criminal liability for crimes committed …
АА Вознюк, ОО Дудоров, СС Чернявський
252021
Криміналістична характеристика злочинів: порівняльний аналіз наукових концепцій
СС Чернявський
242010
Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню. Foreign Experience of Legal Counteraction to Illegal Enrichment: Conceptual Foundations
СС Чернявський, АА Вознюк
232019
Unconstitutionality of criminal liability for filing inaccurate information in Ukraine: critical legal analyses
A Vozniuk, D Kamensky, O Dudorov, R Movchan, A Andrushko
University of Zulia, Venezuela, 2021
222021
Забезпечення гендерної рівності в системі МВС та інших центральних органів виконавчої влади: лекція
НВ Камінська, СС Чернявський, ОС Перунова
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020
212020
Особливості розслідування одержання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
СС Чернявський
Вісник кримінального судочинства, 223-229, 2015
212015
Досвід Грузії щодо реалізації нового кримінального процесуального законодавства в діяльності органів внутрішніх справ
ОЮ Татаров, СС Чернявський
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 390-400, 2013
212013
Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії
ОМ Джужа, С Чернявський
Право України, 35-40, 2005
212005
Протидія злочинам, пов’язаним з незаконним відшкодуванням ПДВ
СС Чернявський, РС Довбаш
К.: Хай-Тек Прес, 2009
192009
Criminal Liability for Cryptocurrency Transactions: Global Experience
V Cherniei, S Cherniavskyi, V Babanina, О Tykho
European Journal of Sustainable Development 10 (4), 304-304, 2021
182021
Criminal remedies and institutional mechanisms for combating corruption crimes: the experience of Ukraine and international approaches.
V Cherniei, S Cherniavskyi, V Babanina, V Ivashchenko
Juridical Tribune/Tribuna Juridica 12 (2), 2022
162022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20