Григорій Мазнєв
Григорій Мазнєв
Харківський національний технічний університет сільського
Підтверджена електронна адреса в khntusg.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сепарация семян по комплексу физико-механических свойств
ПМ Заика, ГЕ Мазнев
М.: Колос 270, 1978
1051978
Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ВЯ Месель-Веселяк, ГЄ Мазнєв
К.: ННЦ ІАЕ, 2011
86*2011
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України
МВ Зубець, ПТ Саблук, МГ Є.
К.: Аграрна наука, 2004
78*2004
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України
МВ Зубець, ПТ Саблук, ГЄ Мазнєв
К.: Логос, 2004
78*2004
Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва
ГЄ Мазнєв
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 36-47, 2016
442016
Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору
ГЄ Мазнєв
Економіка АПК, 5-13, 2014
432014
Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження
ГЄ Мазнєв
Економіка АПК, 63-67, 2013
232013
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підруч. для студ. з екон. спец. агр. вищих навч. закл. III‐IV рівнів акредитації
АМ Кандиба
К.: Аграрна наука, 2004.—506с, 2004
222004
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВО Круть
К.: Урожай, 2004
19*2004
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся та Західного регіону України
МВ Зубець, ПТ Саблук, ГЄ Мазнєв
К.: Урожай, 2004
19*2004
Геоінформаційні технології в аграрному виробництві
ГЄ Мазнєв
Економіка АПК, 130-136, 2011
182011
Економічне обґрунтування інженерних рішень в сфері АПК
ГЄ Мазнєв, ММ Турченко, МД Щетинін
Харків: ХДТУСГ.–2001.–400 с, 2001
172001
Економічне обґрунтування інженерних рішень в сфері АПК
ГЄ Мазнєв, ММ Турченко, МД Щетинін
Харків: ХДТУСГ.–2001.–400 с, 2001
172001
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв
К.: ННЦ ІАЕ, 2005
152005
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнєв
Харків: ХДТУСГ, 2004
152004
Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ГЄ Мазнев
Харків: ХНТУСГ.-2004.-307 с, 2004
152004
Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств
ГЄ Мазнєв
ХНТУСГ, 2017
142017
Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві (теорія, методологія, практика)
ПТ Саблук, ДІ Мазоренко, ВЯ Месель-Веселяк, ГЄ Мазнєв
К.:ННЦ ІАЕ 2, 1-650, 2008
142008
Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві (теорія, методологія, практика)
ПТ Саблук, ВЯ Мазоренко, Д.І. Месель-Веселяк, ГЄ Мазнєв
К.:ННЦ ІАЕ 1, 1-698, 2008
142008
Проектування та економічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур: Наукове видання
ГЄ Мазнєв
Харків: ХНТУСГ.–2005.–41 с 142, 143-144, 2005
132005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20