Тетяна Шкода; Tetiana Shkoda
Title
Cited by
Cited by
Year
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ВП Антонюк, ОГ Брінцева, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
47*2017
Стратегічне управління авіатранспортними підприємствами / Strategic management of air transport enterprises
ГВ Жаворонкова, ІП Садловська, ТН Шкода, ВО Жаворонков
Кондор / Kondor-Publishing, 2012
29*2012
Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління / Enterprise human capital: theory and practice of strategic management
ТН Шкода, TN Shkoda
Світ Успіху, 2015
132015
Сутність соціального розвитку підприємства
ТН Шкода, TN Shkoda
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2012
9*2012
Integration of education, science and production in synergetic paradigm of public management
L Emelyanenko, T Shkoda
MEST Journal 4 (2), 64-76, 2016
6*2016
Формування стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств
ТН Шкода, TN Shkoda
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н., 2006
62006
Теория и инструментарий развития инновационной экономики в период глобальной рецессии
ВВ Андреев, ТА Андреева, ЕЛ Анисимова, АВ Бабкин, АВ Белоусов, ...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего …, 2011
52011
Тенденції розвитку аутсорсингу в управлінні персоналом підприємств
Т Шкода, T Shkoda
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (економічні науки), 194-199, 2011
52011
Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства: фактори формування та підхід до класифікації
ТН Шкода, TN Shkoda
Проблеми системного підходу в економіці, 26-29, 2005
5*2005
Сутність людського капіталу підприємства
ТН Шкода
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 1 (182 …, 2012
4*2012
Сутність аутсорсингу в області управління персоналом
ТН Шкода
Проблеми системного підходу в економіці, 48-54, 2011
42011
Парадигма стратегічного управління людським капіталом підприємства: категорійний апарат
ТН Шкода
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 167-174, 2014
3*2014
Trends of air transportation market development in Ukraine
O Savych, T Shkoda
Innovative Marketing 16 (2), 29-42, 2020
22020
ASSESSING AND IMPROVING VOCATIONAL TEACHERS’EDUCATION AND TRAINING IN UKRAINE
S Tsymbaliuk, T Shkoda, M Artiushyna
Advanced Education 6 (13), 70-80, 2019
22019
Development trends, asymmetries and impact factors of youth employment in Ukraine
V Petyuh, L Shchetinina, T Shkoda
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 36 (1), 27-42, 2017
22017
Intellectual capital and human capital interrelation
G Zhavoronkova, T Shkoda
Performance management: From strategy to delivery: PMA 2012 Conference, 11-13, 2012
22012
Personnel engagement in the system of the enterprise human capital management (Vovlechennost personala v sisteme upravlenia chelovecheskim kapitalom predpriati),[w:] Yu V …
GV Zhavoronkova, TN Shkoda
Modern management: problems and perspectives: Proceedings of the VII …, 2012
22012
Стратегічне планування персоналу на основі компетентнісного підходу
ГВ Жаворонкова, ТН Шкода
Формування ринкової економіки 1, 465-473, 2012
22012
Участь працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності
Т Шкода, T Shkoda
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 122-128, 2012
22012
Сутність людського потенціалу підприємства
Т Шкода, Ю Падалко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (економічні науки), 184-189, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20