Тетяна Шкода; Tetiana Shkoda
Title
Cited by
Cited by
Year
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ВП Антонюк, ОГ Брінцева, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
39*2017
Стратегічне управління авіатранспортними підприємствами / Strategic management of air transport enterprises
ГВ Жаворонкова, ІП Садловська, ТН Шкода, ВО Жаворонков
Кондор / Kondor-Publishing, 2012
28*2012
Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління / Enterprise human capital: theory and practice of strategic management
ТН Шкода, TN Shkoda
Світ Успіху, 2015
132015
Формування стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств
ТН Шкода, TN Shkoda
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н., 2006
72006
Сутність соціального розвитку підприємства
ТН Шкода, TN Shkoda
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2012
62012
Integration of education, science and production in synergetic paradigm of public management
L Emelyanenko, T Shkoda
MEST Journal 4 (2), 64-76, 2016
4*2016
Сутність людського капіталу підприємства
ТН Шкода
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 1 (182 …, 2012
4*2012
Тенденції розвитку аутсорсингу в управлінні персоналом підприємств
Т Шкода, T Shkoda
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (економічні науки), 194-199, 2011
42011
Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства: фактори формування та підхід до класифікації
ТН Шкода, TN Shkoda
Проблеми системного підходу в економіці, 26-29, 2005
4*2005
Повноваження пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску
Т Шкода
Юридичний журнал, 74-75, 2011
32011
Сутність аутсорсингу в області управління персоналом
ТН Шкода
Проблеми системного підходу в економіці, 48-54, 2011
32011
Development trends, asymmetries and impact factors of youth employment in Ukraine
V Petyuh, L Shchetinina, T Shkoda
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 36 (1), 27-42, 2017
22017
Personnel engagement in the system of the enterprise human capital management (Vovlechennost personala v sisteme upravlenia chelovecheskim kapitalom predpriati),[w:] Yu V …
GV Zhavoronkova, TN Shkoda
Modern management: problems and perspectives: Proceedings of the VII …, 2012
22012
Стратегічне планування персоналу на основі компетентнісного підходу
ГВ Жаворонкова, ТН Шкода
Формування ринкової економіки 1, 465-473, 2012
22012
Участь працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності
Т Шкода, T Shkoda
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 122-128, 2012
22012
Сутність людського потенціалу підприємства
Т Шкода, Ю Падалко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (економічні науки), 184-189, 2011
22011
Remuneration policy in terms of decent work at a regional level
S Tsymbaliuk, D Wyrwa, T Shkoda
Problems and Perspectives in Management 17 (4), 80-92, 2019
12019
ASSESSING AND IMPROVING VOCATIONAL TEACHERS’EDUCATION AND TRAINING IN UKRAINE
S Tsymbaliuk, T Shkoda, M Artiushyna
Advanced Education 6 (13), 70-80, 2019
12019
Теоретичне підгрунтя наукової концепції стратегічного управління людським капіталом
ТН Шкода
Інноваційна економіка, 168-175, 2016
12016
Соціальні стабілізатори в державному антикризовому управлінні
ЛМ Ємельяненко, ТН Шкода
Антикризове управління економікою України: нові виклики, 36–41, 2015
1*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20