Follow
Тетяна Шкода; Tetiana Shkoda
Title
Cited by
Cited by
Year
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ВП Антонюк, ОГ Брінцева, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
60*2017
Стратегічне управління авіатранспортними підприємствами / Strategic management of air transport enterprises
ГВ Жаворонкова, ІП Садловська, ТН Шкода, ВО Жаворонков
Кондор / Kondor-Publishing, 2012
29*2012
Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління / Enterprise human capital: theory and practice of strategic management
ТН Шкода, TN Shkoda
Світ Успіху, 2015
132015
Сутність соціального розвитку підприємства
ТН Шкода, TN Shkoda
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2012
12*2012
Trends of air transportation market development in Ukraine
O Savych, T Shkoda
Innovative Marketing 16 (2), 29-42, 2020
112020
INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT IN FORMING STRATEGIC PARTNERSHIP OF SCIENCE-BUSINESS-EDUCATION
T Shkoda, M Tepliuk, M Sahaidak
Baltic Journal of Economic Studies 6 (5), 221-232, 2020
82020
Тенденції розвитку аутсорсингу в управлінні персоналом підприємств
Т Шкода, T Shkoda
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (економічні науки), 194-199, 2011
82011
Формування стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств
ТН Шкода, TN Shkoda
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н., 2006
7*2006
Теория и инструментарий развития инновационной экономики в период глобальной рецессии
ВВ Андреев, ТА Андреева, ЕЛ Анисимова, АВ Бабкин, АВ Белоусов, ...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего …, 2011
62011
Сутність аутсорсингу в області управління персоналом
ТН Шкода
Проблеми системного підходу в економіці, 48-54, 2011
62011
Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства: фактори формування та підхід до класифікації
ТН Шкода, TN Shkoda
Проблеми системного підходу в економіці, 26-29, 2005
6*2005
Emotional Intelligence as the Basis for the Development of Organizational Leadership During the Covid Period (Educational Institution Case)
I Semenets-Orlova, A Klochko, T Shkoda, O Marusina, M Tepliuk
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
52021
Integration of education, science and production in synergetic paradigm of public management
L Emelyanenko, T Shkoda
MEST Journal 4 (2), 64-76, 2016
52016
Інноваційні підходи до управління якістю вищої освіти
ІА Семенець-Орлова, ІБ Скакальська, ТН Шкода, АО Клочко
В: Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства …, 2020
42020
Remuneration policy in terms of decent work at a regional level
S Tsymbaliuk, D Wyrwa, T Shkoda
Problems and Perspectives in Management 17 (4), 80-92, 2019
42019
Strategic management of human capital of air transport enterprises
TN Shkoda
Dis. for scientific degree of Dr. Econ. Science, 2018
42018
Сутність людського капіталу підприємства
ТН Шкода
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 1 (182 …, 2012
4*2012
GENDERED PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN ACADEMIA: EVIDENCE FROM A uKRAINIAN uNIVERSITY
S Tsymbaliuk, L Kurchenko, V Tokar, O Vinska, T Shkoda
Problems and Perspectives in Management 18 (1), 394-404, 2020
32020
Парадигма стратегічного управління людським капіталом підприємства: категорійний апарат
ТН Шкода
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 167-174, 2014
3*2014
The concept of marketing efforts consolidation at the global car market
O Savych, T Shkoda
Selected papers of the 11th International Scientific Conference “Business …, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20