Follow
Britchenko Igor / Брітченко Ігор Геннадійович / Бритченко Игорь, 布里琴科·伊戈爾 , ब्रिंजको इगोर
Britchenko Igor / Брітченко Ігор Геннадійович / Бритченко Игорь, 布里琴科·伊戈爾 , ब्रिंजको इगोर
Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації.
ВЮ Стрельніков, ІГ Брітченко
Полтава: ПУЕТ, 2013
210*2013
Маркетинг у банку: навч. посіб.
АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко
АВ Нікітін, 2006
79*2006
Контролінг
ІГ Брітченко, АО Князевич
Рівне: Волинські обереги, 2015
782015
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, ЮО Дідович
Полтава: ПУЕТ, 2013
732013
Маркетинг у банках: Навчальний посібник
ІГ Брітченко, МІ Бєлявцев, НМ Тягунова
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008
532008
Организационные основы взаимодействия спортивного бизнеса: постановка и последовательное движение к инновационному управлению в Украине
ИГ Бритченко, ВГ Саенко
e-Journal VFU; Секция «Администрация, управление и икономика», 1-32, 2016
522016
Переваги застосування нових кредитних технологій
ІГ Брітченко
Схід, 55-58, 2003
522003
Виртуальные банки и их связь с реальной банковской системой
ІГ Брітченко
Наука, релігія, суспільство, 3-10, 2001
522001
Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства
ІГ Брітченко, ОМ Момот, ВГ Саєнко
Полтава: ООО «Техсервіс», 2012
512012
Оцінка кредитоспроможності емітента корпоративних облігацій
ІГ Брітченко, РК Перепелиця
Вісник НБУ, 32-37, 2005
512005
Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств
НА Брегін, ІГ Брітченко
Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004
492004
Підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України
ІГ Брітченко
Науковий вісник Ужгородського університету Серія "Економіка" Збірник …, 2015
472015
Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни
АО Князеви, ІГ Брітченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія "Економіка", 24-29, 2015
452015
БИЗНЕС В УКРАИНЕ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
ИГ Бритченко, ВГ Саенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2016
422016
Маркетинг у банку. Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України
АВ Нікітін, ТГ Іванова, ІГ Брітченко, ОМ Момот
К.: КНЕУ, 2010. – 475 с., 2010
41*2010
Маркетинг як чинник підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу
ІГ Брітченко, ІП Чайка
Науковий вісник УжНУ, 299-302, 2011
40*2011
Реальний капітал в сучасних умовах
ІГ Брітченко, ВА Товстик
Аналітично-інформаційний журнал "СХІД" 3 (27), 17-23, 1999
391999
Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа конкурентоспроможності
ІГ Брітченко, ПП Гаврилко, РІ Завадяк
Науковий вісник Ужгородського нац. університету:Сер.:Економіка., 27-31, 2012
382012
Інноваційна діяльність в контексті стратегічного управління
ІГ Брітченко
Науковий вісник ПУЕТ, 34-39, 2011
382011
Управление банковским рынковедением
ИГ Бритченко
ВВ Финагина–Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2003
382003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20