Follow
Britchenko Igor / Брітченко Ігор Геннадійович / Бритченко Игорь / Μπριτσένκο Ιγκόρ / Britčenko Igor
Britchenko Igor / Брітченко Ігор Геннадійович / Бритченко Игорь / Μπριτσένκο Ιγκόρ / Britčenko Igor
Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician AES, ATS
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації.
ВЮ Стрельніков, ІГ Брітченко
Полтава: ПУЕТ, 2013
228*2013
Контролінг
ІГ Брітченко, АО Князевич
Рівне: Волинські обереги, 2015
762015
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, ЮО Дідович
Полтава: ПУЕТ, 2013
692013
Маркетинг у банку: навч. посіб
АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко
К.: КНЕУ, 2006
60*2006
Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств
НА Брегін, ІГ Брітченко
Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004
542004
Переваги застосування нових кредитних технологій
ІГ Брітченко
Схід, 55-58, 2003
512003
Виртуальные банки и их связь с реальной банковской системой
ІГ Брітченко
Наука, релігія, суспільство, 3-10, 2001
502001
Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства
ІГ Брітченко, ОМ Момот, ВГ Саєнко
Полтава: ООО «Техсервіс», 2012
492012
Организационные основы взаимодействия спортивного бизнеса: постановка и последовательное движение к инновационному управлению в Украине
ИГ Бритченко, ВГ Саенко
e-Journal VFU; Секция «Администрация, управление и икономика», 1-32, 2016
482016
Оцінка кредитоспроможності емітента корпоративних облігацій
ІГ Брітченко, РК Перепелиця
Вісник НБУ, 32-37, 2005
472005
Маркетинг у банках: навч. посіб
ІГ Брітченко, МІ Бєлявцев, НМ Тягунова
Брітченко ІГ, Бєлявцев МІ, Тягунова НМ–Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008.–345 с, 2008
442008
Підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України
ІГ Брітченко
Науковий вісник Ужгородського університету Серія "Економіка" Збірник …, 2015
432015
Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни
АО Князеви, ІГ Брітченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія "Економіка", 24-29, 2015
422015
Реальний капітал в сучасних умовах
ІГ Брітченко, ВА Товстик
Аналітично-інформаційний журнал "СХІД" 3 (27), 17-23, 1999
391999
Маркетинг як чинник підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу
ІГ Брітченко, ІП Чайка
Науковий вісник УжНУ, 299-302, 2011
38*2011
Маркетинг у банку. Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України
АВ Нікітін, ТГ Іванова, ІГ Брітченко, ОМ Момот
К.: КНЕУ, 2010. – 475 с., 2010
38*2010
Управление банковским рынковедением
ИГ Бритченко
ВВ Финагина–Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2003
382003
БИЗНЕС В УКРАИНЕ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
ИГ Бритченко, ВГ Саенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2016
372016
Стратегічне управління конкурентоспороможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, СБ Колодинський, ЛМ Цицак
Полтава: ПУЕТ, 2013
352013
Региональное банковское рынковедение (теория, методология технология). Часть 3. Технология регионального банковского рынковедения
ІГ Брітченко
Донецк: ДонГУЭТ, ИЭПИ НАН Украины, 2003
35*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20