Подписаться
Britchenko Igor / Брітченко Ігор Геннадійович / Бритченко Игорь / Μπριτσένκο Ιγκόρ / Britčenko Igor
Britchenko Igor / Брітченко Ігор Геннадійович / Бритченко Игорь / Μπριτσένκο Ιγκόρ / Britčenko Igor
Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician AES, ATS
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації.
ВЮ Стрельніков, ІГ Брітченко
Полтава: ПУЕТ, 2013
276*2013
Контролінг
ІГ Брітченко, АО Князевич
Рівне: Волинські обереги, 2015
1062015
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, ЮО Дідович
Полтава: ПУЕТ, 2013
982013
Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства
ІГ Брітченко, ОМ Момот, ВГ Саєнко
Полтава: ООО «Техсервіс», 2012
792012
Организационные основы взаимодействия спортивного бизнеса: постановка и последовательное движение к инновационному управлению в Украине
ИГ Бритченко, ВГ Саенко
e-Journal VFU; Секция «Администрация, управление и икономика», 1-32, 2016
772016
БИЗНЕС В УКРАИНЕ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
ИГ Бритченко, ВГ Саенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2016
742016
Маркетинг у банку: навч. посіб.
АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко
К.: КНЕУ, 432, 2006
73*2006
Fintech platforms in SME’s financing: EU experience and ways of their application in Ukraine
A Ivashchenko, I Britchenko, M Dyba, Y Polishchuk, Y Sybirianska, ...
Investment Management and Financial Innovations 15 (3), 83-96, 2018
672018
Переваги застосування нових кредитних технологій
ІГ Брітченко
Схід, 55-58, 2003
622003
Виртуальные банки и их связь с реальной банковской системой
ІГ Брітченко
Наука, релігія, суспільство, 3-10, 2001
582001
Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни
АО Князеви, ІГ Брітченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія "Економіка", 24-29, 2015
552015
Оцінка кредитоспроможності емітента корпоративних облігацій
ІГ Брітченко, РК Перепелиця
Вісник НБУ, 32-37, 2005
552005
Підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України
ІГ Брітченко
Науковий вісник Ужгородського університету Серія "Економіка" Збірник …, 2015
542015
Маркетинг як чинник підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу
ІГ Брітченко, ІП Чайка
Науковий вісник УжНУ, 299-302, 2011
52*2011
Маркетинг у банках: навч. посіб
ІГ Брітченко, МІ Бєлявцев, НМ Тягунова
Брітченко ІГ, Бєлявцев МІ, Тягунова НМ–Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008.–345 с, 2008
522008
Potential of Sustainable Regional Development in View of Smart Specialisation
I Britchenko, T Romanchenko, O Hladkyi
Списание «Икономически изследвания (Economic Studies)» 28 (6), 88-110, 2019
492019
Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств
НА Брегін, ІГ Брітченко
Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004
492004
Реальний капітал в сучасних умовах
ІГ Брітченко, ВА Товстик
Аналітично-інформаційний журнал "СХІД" 3 (27), 17-23, 1999
491999
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE FISCAL PROCESS OF UKRAINE OPTIMIZATION
I Britchenko, T Cherniavska
Economic Studies 28 (5), 2019
482019
Стратегічне управління конкурентоспороможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, СБ Колодинський, ЛМ Цицак
Полтава: ПУЕТ, 2013
472013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20