Britchenko Igor / Брітченко Ігор Геннадійович / Бритченко Игорь (ORCID ID 0000-0002-9196-8740)
Britchenko Igor / Брітченко Ігор Геннадійович / Бритченко Игорь (ORCID ID 0000-0002-9196-8740)
Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні технології навчання у вищій школі
ВЮ Стрельніков, ІГ Брітченко
Полтава: ПУЕТ, 2013
1202013
Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації.
ВЮ Стрельніков, ІГ Брітченко
Полтава: ПУЕТ, 2013
120*2013
Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств
НА Брегін, ІГ Брітченко
Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004
542004
Маркетинг у банку
АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
452006
Контролінг
ІГ Брітченко, АО Князевич
Рівне: Волинські обереги, 2015
392015
Маркетинг у банку. Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України
АВ Нікітін, ТГ Іванова, ІГ Брітченко, ОМ Момот
К.: КНЕУ, 2010. – 475 с., 2010
38*2010
Социальный аспект банковского маркетинга
ІГ Брітченко
Сборник “Социально-гуманитарные аспекты менеджмента”, 37-39, 1997
37*1997
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення
ВП Мікловда, ІГ Брітченко, НЮ Кубіній, ЮО Дідович
Полтава: ПУЕТ, 2013
352013
Региональное банковское рынковедение (теория, методология технология). Часть 3. Технология регионального банковского рынковедения
ІГ Брітченко
Донецк: ДонГУЭТ, ИЭПИ НАН Украины, 2003
34*2003
Региональное банковское рынковедение (теория, методология технология). Часть 2. Методология регионального банковского рынковедения.
ІГ Брітченко
Донецк: ДонГУЭТ, 2003
34*2003
Региональные аспекты банковского рынковедения
ІГ Брітченко
Донецк : ДонГУЭТ им. М. Тугана-Барановского, 2003
342003
Региональное банковское рынковедение (теория, методология технология). Часть 1. Теория регионального банковского рынковедения
ІГ Брітченко
Донецк: ДонГУЭТ, 2002
34*2002
Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність кооперативних банків
ОМ Момот, ІГ Брітченко
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції „Ринкова …, 2008
282008
Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи
ОМ Момот, ІГ Брітченко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008
282008
Переваги застосування нових кредитних технологій
ІГ Брітченко
Схід, 55-58, 2003
282003
Виртуальные банки и их связь с реальной банковской системой
ІГ Брітченко
Наука, релігія, суспільство, 3-10, 2001
282001
Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку України
ІГ Брітченко, РК Перепелиця
Вісник НБУ, 25-27, 2005
272005
Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства
ІГ Брітченко, ОМ Момот, ВГ Саєнко
Полтава: ООО «Техсервіс», 2012
262012
Оцінка кредитоспроможності емітента корпоративних облігацій
ІГ Брітченко, РК Перепелиця
Вісник НБУ, 32-37, 2005
252005
Банковский маркетинг: организация процессов инвестирования
ІГ Брітченко
Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1997
241997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20