Nadiya Mikula
Nadiya Mikula
professor, dr.hab. University named after Yan Kohanevski in Kielce
Verified email at ujk.kielce.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення
НА Мікула
Регіональна економіка, 254-255, 2010
5342010
Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія
Н Мікула
Львів: ІРД НАН України 395, 7, 2004
4112004
Єврорегіони: досвід та перспективи
Н Мікула
Львів: ІРД НАН України 6, 222, 2003
1822003
Конкурентність на транскордонних ринках
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула, ЄЕ Матвєєв
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України 214, 2, 2005
1232005
Транскордонне співробітництво
НА Мікула, ВВ Толкованов
Київ: Крамар, 89-90, 2011
852011
Стратегія формування та підтримки розвитку транскордонних кластерів
НА Мікула
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та …, 2008
502008
Формування та розвиток системи міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні
ПЮ Бєлєнький, Н Мікула
Регіональна економіка 3, 61-74, 2001
442001
Mizhterytorialne ta transkordonne spivrobitnytstvo [Inter-territorial and cross-border cooperation]
N Mikula
Lviv: IRD NAN Ukrainy, 2004
382004
Зовнішньоекономічна діяльність регіонів
ПЮ Бєлєнький, Н Мікула
Регіональна політика: методологія, методи, практика, 654-697, 2001
382001
Методологічні аспекти міжрегіонального та транскордонного співробітництва
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула
Зовнішньоекономічний кур’єр, 9-13, 2001
342001
Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних процесів України
НА Мікула
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.− Львів, 2005
322005
Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції
Н Мікула, В Засадко
К. : НІСД, 2014
272014
Транскордонні кластери
НА Мікула, ОІ Пастернак
Регіональна економіка, 228-229, 2009
262009
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва
Н Мікула, Є Матвєєв
Економіст.–К 5, 20-23, 2011
202011
Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні
НФ Добрєва
Ефективність державного управління, 246-253, 2013
192013
Стан та перспективи розвитку транскордонних кластерів в Україні
Н Мікула
Електронний ресурс,[режим доступу]: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum …, 2010
192010
Interterritorial and cross-border cooperation: Monograph
N Mikula
Lviv: IRD National Academy of Sciences of Ukraine.–395.(Ukraine), 2004
182004
Концептуальні підходи до створення польсько українського єврорегіону „Сян” на основі узагальнення досвіду єврорегіонів на західному кордоні Польщі
М Долішній, ВВ Демченко, НА Мікула
Регіональна економіка, 69-82, 2003
162003
Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону
Н Мікула, О Дацко
Міжнародна економічна політика, 210-235, 2010
132010
Перспективи розвитку транскордонного співробітництва України та ЄС [Електронний ресурс]
Н Мікула
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/book, 2009
132009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20