Дмитро Кондратов / Dmytro Kondratov / Дмитрий Кондратов
Дмитро Кондратов / Dmytro Kondratov / Дмитрий Кондратов
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер
ДЮ Кондратов
Харківський національний угіверситет внутрішніх справ, 2011
102011
Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого статтею 163 Кримінального кодексу України
ДЮ Кондратов
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2015.-№ 1 (9).-С. 94-107., 2015
42015
Поняття таємниці особистої кореспонденції в кримінальному праві
ДЮ Кондратов
Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності …, 2005
42005
Предмет злочину, передбаченого статтею 163 КК України
ДЮ Кондратов
Право і Безпека, С. 65-67, 2005
42005
Кримінологічна характеристика сучасної корупційної злочинності в Україні
ДЮ Кондратов
Вісник Кримінологічної асоціації України, С. 141-154., 2018
32018
Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 163 КК України
ДЮ Кондратов
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2014.-№ 7.-С. 50-62., 2014
32014
Порушення таємниці кореспонденції (коментар до статті 163 КК України)
ДЮ Кондратов
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 71-79, 2010
32010
Відмежування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України) від суміжних складів злочинів
ДЮ Кондратов
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2014.-№ 6.-С. 53-62., 2014
22014
Захист права на таємницю особистої кореспонденції та підстави обмеження цього права за законодавством Сполучених Штатів Америки
ДЮ Кондратов
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, 173-177, 2006
2*2006
Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 163 КК України
ДЮ Кондратов
Південноукраїнський правничий часопис, 161-163, 2013
12013
Стадії вчинення злочину
ДЮ Кондратов
Кримінальне право України. Загальна частина.: навч. посіб. / А.М. Ященко, В …, 2019
2019
Досвід деяких європейських країн щодо кримінально-правової охорони права на таємницю кореспонденції
ДЮ Кондратов
Вісник Кримінологічної асоціації України., С. 53-61, 2019
2019
До питання про кримінальну відповідальність за корупційні злочини за законодавством Французької республіки
ДЮ Кондратов
Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування …, 2019
2019
Кваліфікуючі ознаки порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер
ДЮ Кондратов
Вісник Кримінологічної асоціації України., С. 43-53, 2019
2019
До питання про ієрархічність як ознаку злочинної організації
ДЮ Кондратов
Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти …, 2019
2019
Досвід деяких зарубіжних країн щодо організації навчання осіб, засуджених до позбавлення волі
ДЮ Кондратов
Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи, С. 275-278, 2018
2018
Корупційна злочинність
ДЮ Кондратов
Кримінологія. Академічний курс/Кол. авторів; за заг. ред. О. М. Литвинова …, 2018
2018
До питання про службові зловживання
ДЮ Кондратов
Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія, С. 57-59, 2018
2018
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ ВІДНОСНО ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ДЮ Кондратов
Редакційна колегія, 149, 2017
2017
Відповідність національного законодавства вимогам міжнародних стандартів щодо забезпечення права на таємницю листування та телефонних розмов відносно засуджених до позбавлення волі
ДЮ Кондратов, ІВ Боднар
Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра., 119-129, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20