Олександр Алимов
Олександр Алимов
завідувач відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ
Verified email at ecos.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством
ЛС Ситник
Донецьк: ІЕП нАн України 200, 505, 2000
1382000
Стратегічний потенціал–сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку
ОМ Алимов, ВВ Микитенко
Продуктивні сили України, 135-150, 2006
882006
Вiдтворення та ефективне використання ресурсного потенцiалу АПК (теоретичнi i практичнi аспекти)=
ВМ Трегобчук, ОМ Алимов, БЙ Пасхавер
772003
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
562012
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
552005
Промисловий потенціал України: напрями ефективного розвитку
О Алимов, В Ємченко
Економічний часопис–ХХІ, 28-32, 2003
492003
Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства
ОМ Алимов, ІА Ігнатієва
Актуальні проблеми економіки, 49, 2005
292005
Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті
ЮП Шаров
Шаров ЮП, 2002
282002
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення: монографiя та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
242005
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ОМ Алимов, ОI Амоша, ЛМ Кузьменко, МО Солдак, ЛI Тараш
192014
Структурно-динамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін
ОМ Алимов, ЯІ Юрик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
192010
Економічна оцінка інноваційного потенціалу
ОП Косенко
ОП Косенко.–Х.: НТУ „ХПІ”, 2006.–224 с, 2006
172006
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Спеціальність 25.00. 01-Теорія та історія державного управління
ПВ КОГУТ, УЯ САДОВА, ЛР МИХАЙЛИШИН
162011
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів 2000 року [Електронний ресурс]
ЛВ Дейнеко
дис.… док. екон. наук 8 (01), 2000
162000
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів 2000 року [Електронний ресурс]
ЛВ Дейнеко
дис.… док. екон. наук 8 (01), 2000
162000
Упровадження інноваційного механізму управління у діяльність обласних державних адміністрацій
ОВ Федорчак
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец 25 (02), 2010
122010
Структура промислового виробництва в системі ринкової економіки
ОМ Алимов
К.: НАН України, Інститут економіки, 2000
122000
Моделювання розвитку реального сектора економіки як елемент державної антикризової стратегії
Г Ортіна
Схід, 25-29, 2014
112014
Українська модель промислового зростання: теоретичні засади створення та економічний механізм реалізації
ОМ Алимов, ВМ Ємченко, ВВ Микитенко
Фундаментальні орієнтири науки: Зб. наук. пр.–К.: Видав. дім …, 2005
112005
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні
ОВ Долгальова
держ. упр.: спец. 25.00. 02.“Механізми державного управління”/ОІ Долгальова …, 2006
102006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20