Олександр Алимов
Олександр Алимов
завідувач відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством
ЛС Ситник
Донецьк: ІЕП нАн України 200, 504, 2000
1462000
Стратегічний потенціал–сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку
ОМ Алимов, ВВ Микитенко
Продуктивні сили України, 135-150, 2006
892006
Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні та практичні аспекти)/В
ВМ Трегобчук
К.: Ін-т економіки НАН України, 2003
742003
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
572012
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
562005
Промисловий потенціал України: напрями ефективного розвитку
О Алимов, В Ємченко
Економічний часопис–ХХІ, 28-32, 2003
492003
Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства
ОМ Алимов, ІА Ігнатієва
Актуальні проблеми економіки, 49, 2005
312005
Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті
ЮП Шаров
Українська Академія державного управління при Президентові України, Київ, 2002
292002
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
262005
Структурно-динамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін
ОМ Алимов, ЯІ Юрик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
192010
Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції
ІМ Куліш
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011
172011
Економічна оцінка інноваційного потенціалу
ОП Косенко
ОП Косенко.–Х.: НТУ „ХПІ”, 2006.–224 с, 2006
172006
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ОМ Алимов, ОI Амоша, ЛМ Кузьменко, МО Солдак, ЛI Тараш
152014
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів 2000 року [Електронний ресурс]
ЛВ Дейнеко
дис.… док. екон. наук 8 (01), 2000
152000
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів 2000 року [Електронний ресурс]
ЛВ Дейнеко
дис.… док. екон. наук 8 (01), 2000
152000
Упровадження інноваційного механізму управління у діяльність обласних державних адміністрацій
ОВ Федорчак
з держ. упр.: 25.00. 02/Ольга Василівна Федорчак, 2010
132010
Моделювання розвитку реального сектора економіки як елемент державної антикризової стратегії
Г Ортіна
Схід, 25-29, 2014
112014
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні
ОВ Долгальова
держ. упр.: спец. 25.00. 02.“Механізми державного управління”/ОІ Долгальова …, 2006
112006
Українська модель промислового зростання: теоретичні засади створення та економічний механізм реалізації
ОМ Алимов, ВМ Ємченко, ВВ Микитенко
Фундаментальні орієнтири науки: Зб. наук. пр.–К.: Видав. дім …, 2005
112005
Структура промислового виробництва в системі ринкової економіки
ОМ Алимов
К.: НАН України, Інститут економіки, 2000
112000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20