Подписаться
Олександр Алимов
Олександр Алимов
завідувач відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством
ЛС Ситник
Донецьк: ІЕП нАн України 200, 504, 2000
2262000
Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні та практичні аспекти)/В
В Трегобчук
К.: Ін-т економіки НАН України, 2003
1072003
Стратегічний потенціал–сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку
ОМ Алимов, ВВ Микитенко
Продуктивні сили України, 135-150, 2006
982006
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
872012
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
712005
Промисловий потенціал України: напрями ефективного розвитку
О Алимов, В Ємченко
Економічний часопис–ХХІ, 28-32, 2003
552003
Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства
ОМ Алимов, ІА Ігнатієва
Актуальні проблеми економіки 7, 49, 2005
412005
Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті
ЮП Шаров
дис. доктора наук з державного управління 25 (04), 2002
382002
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми
ОМ Алимов, ОІ Амоша
ОМ Алимов, ІЄ Алфьорова, БМ Андрушків, ВП Антонюк, ОІ Амоша, 2012
322012
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
302005
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
252014
Передумови удосконалення управління інноваціями на малих та середніх промислових підприємствах
ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
212009
Економічна оцінка інноваційного потенціалу
ОП Косенко
ОП Косенко.–Х.: НТУ „ХПІ”, 2006.–224 с, 2006
212006
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ОМ Алимов, ОI Амоша, ЛМ Кузьменко, МО Солдак, ЛI Тараш
202014
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Спеціальність 25.00. 01-Теорія та історія державного управління
ПВ КОГУТ, УЯ САДОВА, ЛР МИХАЙЛИШИН
202011
Структурно-динамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін
ОМ Алимов, ЯІ Юрик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
202010
Економічна стратегія підприємств в умовах конкурентного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
ОО Шубін
Донецьк,-Інститут економіки промисловості НАН України.–2004, 2004
192004
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів
ЛВ Дейнеко
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.–Рада по вивченню …, 2000
172000
Структура промислового виробництва в системі ринкової економіки
ОМ Алимов
К.: НАН України, Інститут економіки, 2000
152000
Упровадження інноваційного механізму управління у діяльність обласних державних адміністрацій
ОВ Федорчак
з держ. упр.: 25.00. 02/Ольга Василівна Федорчак.—Львів:[б. в.], 2010.—22 с, 2010
142010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20