Олександр Алимов
Олександр Алимов
завідувач відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством
ЛС Ситник
Донецьк: ІЕП нАн України 200, 504, 2000
1532000
Стратегічний потенціал–сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку
ОМ Алимов, ВВ Микитенко
Продуктивні сили України, 135-150, 2006
912006
Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні та практичні аспекти)/В
ВМ Трегобчук
К.: Ін-т економіки НАН України, 2003
752003
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
592012
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
572005
Промисловий потенціал України: напрями ефективного розвитку
О Алимов, В Ємченко
Економічний часопис–ХХІ, 28-32, 2003
522003
Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства
ОМ Алимов, ІА Ігнатієва
Актуальні проблеми економіки, 49, 2005
322005
Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті
ЮП Шаров
Українська Академія державного управління при Президентові України, Київ, 2002
292002
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
262005
Структурно-динамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін
ОМ Алимов, ЯІ Юрик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
192010
Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції
ІМ Куліш
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011
182011
Економічна оцінка інноваційного потенціалу
ОП Косенко
ОП Косенко.–Х.: НТУ „ХПІ”, 2006.–224 с, 2006
172006
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ОМ Алимов, ОI Амоша, ЛМ Кузьменко, МО Солдак, ЛI Тараш
162014
Передумови удосконалення управління інноваціями на малих та середніх промислових підприємствах
ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
162009
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів 2000 року [Електронний ресурс]
ЛВ Дейнеко
дис.… док. екон. наук 8 (01), 2000
152000
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів 2000 року [Електронний ресурс]
ЛВ Дейнеко
дис.… док. екон. наук 8 (01), 2000
152000
Упровадження інноваційного механізму управління у діяльність обласних державних адміністрацій
ОВ Федорчак
з держ. упр.: 25.00. 02/Ольга Василівна Федорчак, 2010
132010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
122014
Моделювання розвитку реального сектора економіки як елемент державної антикризової стратегії
Г Ортіна
Схід, 25-29, 2014
112014
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні
ОВ Долгальова
держ. упр.: спец. 25.00. 02.“Механізми державного управління”/ОІ Долгальова …, 2006
112006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20