Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч.посібник
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
К.: КНЕУ, 2000
565*2000
Економіка та організація інноваційної діяльності
ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2004
206*2004
Економіка та організація інноваційної діяльності Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ІА Павленко, НП Гончарова, ГО Швиданенко
К.: КНЕУ, 2002
206*2002
Товарна інноваційна політика : підручник
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ОК Шафалюк
К.: КНЕУ, 2002
169*2002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : Монографія / І.А. Павленко ; Київ. нац. економіч. університет ім. В. Гетьмана.
ІА Павленко
К. : КНЕУ, 2007
1402007
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2000
85*2000
Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ВЯ Кардаш, ОК Шафалюк, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2001
83*2001
Ринок цінних паперів : навч.посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1998
39*1998
Методичні вказівки з курсу "Ринок цінних паперів" за програмою магістерської підготовки Інвестиційний менеджмент і приватизація" для студентів усіх форм навчання
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1996
39*1996
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ЛА Петренко, ІА Павленко
Агросвіт, С. 3-12, 2014
222014
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2009
212009
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
142000
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
122010
Інноваційне підприємництво як наукова категорія
ІА Павленко, А Петренко
Інвестиції: практика та досвід, С. 12-16, 2014
92014
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
92011
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку : монографія
ІА Павленко, ЛА Петренко, НП Гончарова, ОС Федонін, ...
К. КНЕУ, 2006
92006
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
Суть маркетингу і його сучасна концепція : текст лекцій
АВ Войчак, ІА Павленко
К.: КДЕУ, 1994
5*1994
Управління ресурсами підприємства: Монографія
ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К. : КНЕУ, 2014
4*2014
Економіка та організація інноваційної діяльності
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ІА Павленко, ИА Павленко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20