Follow
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч.посібник
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
К.: КНЕУ, 2000
870*2000
Товарна інноваційна політика : підручник
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ОК Шафалюк
К.: КНЕУ, 2002
264*2002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : Монографія / І.А. Павленко ; Київ. нац. економіч. університет ім. В. Гетьмана.
ІА Павленко
К. : КНЕУ, 2007
1892007
Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ВЯ Кардаш, ОК Шафалюк, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2001
111*2001
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2000
100*2000
Ринок цінних паперів : навч.посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1998
55*1998
Правовий статус опозиції. Досвід розвинутих демократій і українські перспективи
І Павленко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
402005
Формування бізнес-моделі підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Ревуцька, НВ Ревуцкая
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2013
352013
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ЛА Петренко, ІА Павленко
Агросвіт, С. 3-12, 2014
242014
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
182000
Інноваційне підприємництво як наукова категорія
ІА Павленко, А Петренко
Інвестиції: практика та досвід, С. 12-16, 2014
142014
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
112011
Управління ресурсами підприємства: Монографія
ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К. : КНЕУ, 2014
9*2014
Ідеологія лівих партій та організацій в Україні
І Павленко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
92004
Вплив інноваційних технологій на систему управління підприємством
ГВ Люта, ІА Павленко
82017
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ВГ Васильков, ВГ Васильков, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
82009
Суть маркетингу і його сучасна концепція : текст лекцій
АВ Войчак, ІА Павленко
К.: КДЕУ, 1994
7*1994
Сучасні канали міжнародного трансферу технологій
ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Інвестиційно…, 2015
62015
Сучасні канали міжнародного трансферу технологій
ІА Павленко
Інвестиції: практика та досвід, С. 18 – 22, 2015
62015
Управління інфраструктурою підприємства : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ІА Павленко, МА Бєлов, ТІ Решетняк
К.:КНЕУ, 2003
6*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20