Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna A.   Павленко Ирина Анатольевна)
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna A. Павленко Ирина Анатольевна)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч.посібник
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
К.: КНЕУ, 2000
412*2000
Економіка та організація інноваційної діяльності
ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2004
1762004
Економіка та організація інноваційної діяльності Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ІА Павленко, НП Гончарова, ГО Швиданенко
К.: КНЕУ, 2002
176*2002
Товарна інноваційна політика : підручник
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ОК Шафалюк
К.: КНЕУ, 2002
162*2002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : Монографія / І.А. Павленко ; Київ. нац. економіч. університет ім. В. Гетьмана.
ІА Павленко
К. : КНЕУ, 2007
1262007
Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ВЯ Кардаш, ОК Шафалюк, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2001
82*2001
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2000
77*2000
Ринок цінних паперів : навч.посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1998
361998
Методичні вказівки з курсу "Ринок цінних паперів" за програмою магістерської підготовки Інвестиційний менеджмент і приватизація" для студентів усіх форм навчання
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1996
36*1996
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2009
132009
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку : монографія
ІА Павленко, ЛА Петренко, НП Гончарова, ОС Федонін, ...
К. КНЕУ, 2006
122006
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ЛА Петренко, ІА Павленко
Агросвіт, С. 3-12, 2014
92014
Ідеологічні трансформації провідних політичних партій України/Ірина Павленко
ІА Павленко
Стратегічні пріоритети, 6, 2008
72008
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
62000
Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості
ІА Павленко
ІА Павленко, 0
5
Управління ресурсами підприємства: Монографія
ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К. : КНЕУ, 2014
4*2014
Суть маркетингу і його сучасна концепція : текст лекцій
АВ Войчак, ІА Павленко
К.: КДЕУ, 1994
4*1994
Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства
НО Кравчук
32017
Інноваційна діяльність корпорацій: міжнародний та вітчизняний досвід
ОВ Декалюк, АА Береза
Хмельницький національний університет, 2011
32011
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ
ІА Павленко, ЛА Петренко
Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс]: зб. ма …, 0
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20