Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч.посібник
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
К.: КНЕУ, 2000
630*2000
Економіка та організація інноваційної діяльності
ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2004
259*2004
Економіка та організація інноваційної діяльності Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ІА Павленко, НП Гончарова, ГО Швиданенко
К.: КНЕУ, 2002
259*2002
Товарна інноваційна політика : підручник
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ОК Шафалюк
К.: КНЕУ, 2002
180*2002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : Монографія / І.А. Павленко ; Київ. нац. економіч. університет ім. В. Гетьмана.
ІА Павленко
К. : КНЕУ, 2007
1552007
Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ВЯ Кардаш, ОК Шафалюк, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2001
96*2001
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2000
92*2000
Ринок цінних паперів : навч.посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1998
45*1998
Методичні вказівки з курсу "Ринок цінних паперів" за програмою магістерської підготовки Інвестиційний менеджмент і приватизація" для студентів усіх форм навчання
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1996
45*1996
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ЛА Петренко, ІА Павленко
Агросвіт, С. 3-12, 2014
232014
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2009
21*2009
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
192010
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
162000
Інноваційне підприємництво як наукова категорія
ІА Павленко, А Петренко
Інвестиції: практика та досвід, С. 12-16, 2014
102014
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ВВ Лаврененко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
82011
Управління ресурсами підприємства: Монографія
ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К. : КНЕУ, 2014
5*2014
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ОІ Олексюк, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
Суть маркетингу і його сучасна концепція : текст лекцій
АВ Войчак, ІА Павленко
К.: КДЕУ, 1994
5*1994
Вплив інноваційних технологій на систему управління підприємством
ГВ Люта, ІА Павленко
42017
Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
ІА Павленко
автореферат... д-р. екон. наук, спец 8, 2011
4*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20