Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч.посібник
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
К.: КНЕУ, 2000
594*2000
Економіка та організація інноваційної діяльності
ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2004
223*2004
Економіка та організація інноваційної діяльності Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ІА Павленко, НП Гончарова, ГО Швиданенко
К.: КНЕУ, 2002
223*2002
Товарна інноваційна політика : підручник
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ОК Шафалюк
К.: КНЕУ, 2002
178*2002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : Монографія / І.А. Павленко ; Київ. нац. економіч. університет ім. В. Гетьмана.
ІА Павленко
К. : КНЕУ, 2007
1492007
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2000
93*2000
Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ВЯ Кардаш, ОК Шафалюк, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2001
85*2001
Ринок цінних паперів : навч.посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1998
41*1998
Методичні вказівки з курсу "Ринок цінних паперів" за програмою магістерської підготовки Інвестиційний менеджмент і приватизація" для студентів усіх форм навчання
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1996
41*1996
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ЛА Петренко, ІА Павленко
Агросвіт, С. 3-12, 2014
222014
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2009
222009
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
172000
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
132010
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку : монографія
ІА Павленко, ЛА Петренко, НП Гончарова, ОС Федонін, ...
К. КНЕУ, 2006
102006
Інноваційне підприємництво як наукова категорія
ІА Павленко, А Петренко
Інвестиції: практика та досвід, С. 12-16, 2014
92014
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ВВ Лаврененко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
82011
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ОІ Олексюк, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
Суть маркетингу і його сучасна концепція : текст лекцій
АВ Войчак, ІА Павленко
К.: КДЕУ, 1994
5*1994
Актуальні механізми комерціалізації інновацій
ІА Павленко
Агросвіт, С. 25 – 28, 2015
42015
Управління ресурсами підприємства: Монографія
ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К. : КНЕУ, 2014
4*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20