Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч.посібник
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
К.: КНЕУ, 2000
473*2000
Економіка та організація інноваційної діяльності
ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2004
181*2004
Економіка та організація інноваційної діяльності Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ІА Павленко, НП Гончарова, ГО Швиданенко
К.: КНЕУ, 2002
181*2002
Товарна інноваційна політика : підручник
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ОК Шафалюк
К.: КНЕУ, 2002
166*2002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : Монографія / І.А. Павленко ; Київ. нац. економіч. університет ім. В. Гетьмана.
ІА Павленко
К. : КНЕУ, 2007
1342007
Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ВЯ Кардаш, ОК Шафалюк, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2001
90*2001
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2000
82*2000
Ринок цінних паперів : навч.посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1998
411998
Методичні вказівки з курсу "Ринок цінних паперів" за програмою магістерської підготовки Інвестиційний менеджмент і приватизація" для студентів усіх форм навчання
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1996
41*1996
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2009
192009
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку : монографія
ІА Павленко, ЛА Петренко, НП Гончарова, ОС Федонін, ...
К. КНЕУ, 2006
122006
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ЛА Петренко, ІА Павленко
Агросвіт, С. 3-12, 2014
92014
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
72000
Управління ресурсами підприємства: Монографія
ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К. : КНЕУ, 2014
4*2014
Суть маркетингу і його сучасна концепція : текст лекцій
АВ Войчак, ІА Павленко
К.: КДЕУ, 1994
4*1994
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ
ІА Павленко, ЛА Петренко
Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс]: зб. ма …, 2016
32016
Формування бізнес-моделі підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, НВ Ревуцька, НВ Ревуцкая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
ІА Павленко
автореферат... д-р. екон. наук, спец 8, 2011
3*2011
Управління інфраструктурою підприємства : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ІА Павленко, МА Бєлов, ТІ Решетняк
К.:КНЕУ, 2003
3*2003
Методологічні засади оцінки інноваційного потенціалу України
ІА Павленко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20