Олег Дорош
Олег Дорош
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці
ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОВ Дорош, СЯ Шурпа
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
202015
Маркетингова стратегія у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ОІ Дорош
Видавництво Львівської політехніки, 2011
162011
Оцінювання конкурентоспроможності української економіки
НІ Горбаль, ОІ Дорош, ЛВ Іванець
Видавництво Львівської політехніки, 2010
102010
Соціально-економічний механізм забезпечення гідної праці в Україні
ОВ Дорош
Бізнес інформ, 226-231, 2014
62014
Стан та перспективи розвитку франчайзингу в Україні
ТВ Мирончук, НЛ Калиновська, ОІ Дорош
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007
62007
Медичний мобільний пристрій на базі ОС Android
ОІ Дорош
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Сутність, причини виникнення та підходи до регулювання стресових ситуацій на підприємствах
НЮ Подольчак, ІМ Дорош, ОІ Дорош
Видавництво Львівської політехніки, 2013
42013
Забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на ринку спеціальної машинобудівної продукції
ДА Панасенко
Національний університет" Львівська політехніка", 2013
42013
Конкурентоспроможність Львівщини у системі формування її інвестиційної привабливості
ОІ Дорош, ОГ Шпак, РМ Скриньковський
Науковий вісник НЛТУ України 21 (5), 2011
42011
Медицинское мобильное устройство на базе OC ANDROID
ОИ Дорош
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2015
32015
Моделирование алгоритмов спектрального анализа электрокардиографических сигналов с признаками нарушения сердечного ритма в базисах Фурье та Уолша
НВ Дорош, ГЛ Кучмий, ОВ Бойко, ОИ Дорош
Биомедицинская инженерия и электроника, 2012
32012
Цукровий дiабет 2 типу, неалкогольна жирова хвороба печiнки та оксидативний стрес. Терапевтичнi пiдходи (огляд лiтератури та власнi данi)
НО Кравчун, ОГ Дорош
Проблеми ендокринної патологiї, 116, 2012
32012
Конкурентоспроможність національної економіки як чинник ефективності діяльності українських підприємств
ОІ Дорош, РМ Скриньковський
Науковий вісник НЛТУ України 21 (4), 2011
32011
Гендерна рівність у контексті концепції гідної праці: стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення
О Дорош
Україна: аспекти праці, 22-25, 2011
32011
Комп’ютерні методи та засоби для проведення скринінгових досліджень у системі охорони здоров’я
ОВ Бойко, НВ Дорош, Е Клещевська, К Лонгвінюк, ОІ Дорош
Электротехнические и компьютерные системы, 33-39, 2015
22015
Внедрение системы мониторинга индикаторов достойного труда в Украине
ЕГ Бринцева, ОВ Дорош
Современные технологии управления, 2014
22014
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса: особенности клинико-лабораторных проявлений и течения болезни
ОИ Дорош, ИП Цымбалюк-Волошин, РС Полищук, ЛЯ Дубей, ...
Здоровье ребенка, 2014
22014
Впровадження інноваційних технологій дистанційної освіти у навчальний процес
Г Кучмій, О Дорош, ОВ Бойко, Н Дорош
22013
Расчет и сравнительный анализ характеристик функционирования ортогональных ветродвигателей с криволинейными лопастями
ЕР Абрамовский, СВ Тарасов, ИЮ Костюков, НН Лычагин
Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки, 3-16, 2013
22013
Вербально-фізіологічні методи оцінювання стану здоров'я та стилю життя студентів із використанням інформаційно-комп'ютерних технологій та мобільних медичних гаджетів
Н Дорош, ОВ Бойко, О Заячківська, О Дорош, О Степанюк
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20