Ірина Андріївна Особа
Ірина Андріївна Особа
к.с.-г.н., ст.н.с. лабораторії біоіндикації та біохімічних досліджень Інституту рибного господарства
Подтвержден адрес электронной почты в домене if.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту організму
ІА Особа
Рибогосподарська наука України, 133-139, 2009
30*2009
Біологічна роль перекисного окиснення ліпідів у забезпеченні функціонування організму риб
ІА Особа
Рибогосподарська наука України, 87, 2013
82013
Вміст продуктів вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів у скелетних м’язах та печінці однорічок лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального типу
ІА Особа
Біологія тварин, 179-183, 2012
72012
Аналіз генетичної структури коропо-сазанових гібридів за використання окремих генетико-біохімічних систем
ТА Нагорнюк, ІА Особа, СІ Тарасюк
Вісник аграрної науки Причорномор’я.—Миколаїв, 180-186, 2008
62008
Концентрація білка та співвідношення окремих білкових фракцій у сироватці крові дволіток коропів несвицького зонального типу
ІА Особа
Рибогосподарська наука України, 107-110, 2011
52011
Активність неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту у печінці однорічок лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального типу
ІА Особа, ІІ Грициняк
Рибогосподарська наука України, 62-65, 2010
52010
Аналіз інтенсивності перебігу вільнорадикальних процесів в тканинах гепатопанкреасу та скелетних м’язів дволіток коропів різного ґенезу
ІА Особа
Рибогосподарська наука України, 86-96, 2013
32013
Генетична оцінка та фізіолого-біохімічні особливості коропів несвицького зонального типу: дис. на здобуття наук. ступ. канд. с.-г. наук: спец. 03.00. 15
ІА Особа
Чубинське Київської обл, 2012
32012
Порівняльний аналіз генетичної структури окремих внутрішньопорідних груп коропів української селекції
ТА Нагорнюк, ІА Особа, СІ Тарасюк
Рибогосподарська наука України, 96-100, 2010
32010
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ КОРОПА ТА ЙОГО ГІБРИДНИХ ГРУП
ІА Особа, СІ Тарасюк
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 3 (46), 169, 0
3*
Динаміка активності неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту крові коропів несвицького зонального типу в процесі онтогенезу
ІА Особа, ІІ Грициняк
Рибогосподарська наука України, 105-110, 2010
22010
Аналіз окремих біологічних особливостей амурського сазана, відтвореного із використанням кріоконсервованої сперми
НП Колісник, ІА Особа, ІІ Грициняк
Рибогосподарська наука України, 70-77, 2014
2014
Біологічні особливості застосування фенарону у рибництві
ВМ Гарайда, ІА Особа, РІ Пірус, ІІ Грициняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
ВЛИЯНИЕ ФЕНАРОНА НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ КАРПА
ВМ Гарайда, ИА Особа, ИИ Грициняк
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЗООПЛАНКТОНА СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО КАСПИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14