Любовь Голобородько
Любовь Голобородько
Підтверджена електронна адреса в omu.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
О критерии начала стружкообразования в процессе микрорезания
ЛВ Голобородько, ДВ Криворучко, СС Некрасов
ДДМА, 2012
12012
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОДАТЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ
ЛВ Голобородько, СС Ємельяненко, ВО Залога
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 2011
12011
Об изменении состояния режущих кромок концевых фрез в процессе резания
ВА Залога, ДВ Криворучко, СС Некрасов, ЛВ Голобородько
Изд-во СумГУ, 2010
12010
Розробка наукових основ підвищення ресурсу інструментів із керамічних та надтвердих матеріалів для переривчастого різання на основі імітаційного моделювання
ВО Залога, ДВ Криворучко, СМ Селівоненко, ЛВ Голобородько, ...
Видавництво СумДУ, 2010
12010
Дослідження змін у кістках при переломах за умов використання наноматеріалів для метал-остеосинтезу з урахуванням функції м'язового апарату
ЄВ Кузенко, МС Скиданенко, РА Москаленко, МС Линдін, ВВ Сікора, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Розробка методу діагностики пухлин органів репродуктивної системи з використанням молекул клітинної адгезії раково-ембріонального антигену
РА Москаленко, АМ Піддубний, ЮМ Линдіна, ОВ Язиков, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Комплексна розробка методів підвищення ефективності оброблення важкооброблювальних матеріалів за рахунок удосконалення різальних інструментів та умов їх застосування
ВО Залога, ЮВ Шаповал, ОВ Івченко, ДВ Криворучко, ОО Залога, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Спосіб підготовки зразків біологічних тканин для скануючої електронної мікроскопії при проведенні експериментальних та клінічних досліджень
РА Москаленко, РА Москаленко, ЄВ Кузенко, ЕВ Кузенко, ...
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2017
2017
Оцінка прилипання Staphylococcus epidermidis і Candida albicans до титанових пластин із різним ступенем шорсткості
ЄВ Кузенко, ОО Гудименко, ІВ Трейтяк, ЛВ Голобородько, ...
Новини стоматології, 87-91, 2017
2017
Повышение виброустойчивости процессов фрезерования и точения сложнопрофильных деталей из труднообрабатываемых материалов на основе управления и оптимизации геометрии режущей …
ВА Залога, ОА Залога, ОГ Залога, ЛВ Голобородько, ВВ Нагорный, ...
Сумский государственній университет, 2015
2015
Комплексная разработка методов повышения эффективности обработки труднообрабатываемых материалов за счет совершенствования режущих инструментов и условий их применения
ВА Залога, ДВ Криворучко, ЛБ Криворучко, ВА Колесник, ...
Сумский государственній университет, 2015
2015
Дослідження процесу мікрорізання методом скінчених елементів
ОО Тарасенко, ЛВ Голобородько
Сумський державний університет, 2015
2015
Оценка прочности режущей кромки микроинструмента с помощью имитационного моделирования
ЛВ Голобородько, СС Некрасов
Сумский государственный университет, 2014
2014
PREDICTION OF SHRINKAGE OF CHIPS WITH MICRO CUTTING BY FINITE ELEMENT METHOD
СС Некрасов, ЛВ Голобородько
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 52-56, 2014
2014
ВЛИЯНИЕ РАДИУСА ОКРУГЛЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ НА НАПРЯЖЕНИЯ В ЛЕЗВИИ
СС Некрасов, ЛВ Голобородько
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ, 108-111, 2014
2014
Стричек Я., Бернацки К., Кравчук Ю., Володзько Й.
СВ Носко, АА Шевчук, НС Равська, ОА Охріменко, АЄ Бабенко, ...
2014
Підвищення вібростійкості процесів фрезерування та точіння складнопрофільних деталей із важкооброблювальних матеріалів на основі управління та оптимізації геометрії різальної …
ВО Залога, РМ Зінченко, ДВ Криворучко, ОО Залога, ЛВ Голобородько, ...
СумДУ, 2014
2014
Прогнозирование усадки стружки при микрорезании методом конечных элементов
СС Некрасов, ЛВ Голобородько
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
2014
Дослідження усадки стружки у процесі мікрорізання за допомогою методу скінченних елементів
СС Некрасов, ЛВ Голобородько
Сумський державний університет, 2014
2014
Экспериментальное исследование процесса микрорезания
ЛВ Голобородько, МО Здельник
Сумский государственный университет, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20