Ірина Вікторівна Пихтєєва / Iryna Pykhtieieva / ORCID ID 0000-0001-7484-1759
Ірина Вікторівна Пихтєєва / Iryna Pykhtieieva / ORCID ID 0000-0001-7484-1759
Таврійський державний агротехнологічний університет / Tavria State Agrotechnological University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кускова дискретна МНК-апроксимація
ІВ Пихтєєва
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 24 (2), 103-109, 2004
62004
Дискретные представления непрерывных функций в задачах аппроксимации
ИВ Пыхтеева, ВМ Найдыш, ИФ Марченко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 5 (5), 60-63, 1999
6*1999
Методика моделювання пласких обводів дугами парабол при виконанні лабораторних робіт здобівачами вищої освіти ТДАТУ
ІВ Пихтєєва, ЮО Дмітрієв, ГВ Антонова, ВВ Спірінцев
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації, 27-29, 0
5
Алгоритм до знаходження верхньої граничної траєкторії на лемішно-відвальній поверхні
ІВ Пихтєєва, ГВ Антонова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 19 (3), 308-315, 2019
32019
Технологія формоутворення елементів каркасу динамічної поверхні в системі SolidWorks
ЄА Гавриленко, ІВ Пихтєєва
ТДАТУ, 2017
32017
Розробка функціональної схеми процесу автоматизованого проектування
ВВ Спірінцев, ІВ Пихтєєва, ЮО Дмітрієв
32013
Моделирование кривых линий на основе дискретного метода наименьших квадратов
ИВ Пыхтеева
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 4 (4), 62-65, 1998
31998
Дискретний метод найменших квадратів при формуванні кривини моделі
ІВ Пихтєєва, ВМ Брустінов, ИВ Пыхтеева, ВМ Брустинов
22014
Формування поверхні леза плуга за допомогою двох напрямних кривих з розрахунком згущення точкового ряду обводу
АВ Найдиш, ІВ Пихтєєва, АК Сивова
Современные проблемы геом. моделирования: сб. трудов 16 Междунар. науч …, 2014
22014
Автоматизація побудови поверхні горизонтального ціліндроїду засобами Solid Works
ІВ Пихтєєва, КЮ Оксамитна, ОС Гладишева
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 5 (5), 89-94, 2011
2*2011
Дискретний метод найменших квадратів при формуванні ординати точки апроксимуючої ДПК в і-ому вузлі
ІВ Пихтєєва, ОЄ Мацулевич
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 46 (4), 77-84, 2010
2*2010
Метод квадратичного программирования в задаче дискретной выпуклой полиноминальной аппроксимации по методу наименьших квадратов
ИВ Пыхтеева
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 7 (4), 86-88, 1999
21999
Програмний модуль для автоматизованого проектування складних функціональних поверхонь
ІВ Пихтєєва
ТДАТУ, 2017
12017
Метод подання апроксимуючої функціі
ІВ Пихтєєва, ИВ Пихтеева, ОЄ Мацулевич, АЕ Мацулевич, ...
ТДАТУ, 2016
12016
Інструкція користувача програми «розрахунок режимів різання свердел»
ДВ Тутинін, ІВ Пихтєєва, ДВ Тутынин, ИВ Пыхтеева
ТДАТУ, 2015
12015
Кольористичне рішення учбових приміщень з урахуванням норм ергономіки
ЛВ Приступа, АС Йолкіна, ІВ Пихтєєва, АС Елкина, ИВ Пыхтеева
ТДАТУ, 2013
12013
Звіт про науково-дослідну роботу (заключний). Програма:«Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону …
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, СМ Прийма, СН Прийма, ОВ Строкань, ...
ТДАТУ, 2020
2020
Розробка технології виготовлення сувенірної продукції з полімерних матеріалів з використанням програмного пакета ArtCAM
ІВ Пихтєєва, ИВ Пихтеева, ОВ Івженко, АВ Ивженко, ВО Волошин, ...
2020
Інженерна та комп’ютерна графіка: навчальний посібник: ч. 1
ВМ Щербина, ВМ Щербина, ОЄ Мацулевич, АЕ Мацулевич, ...
Мелітополь: Люкс, 2020
2020
Випробування елементів деталей машин: навчально–методичний посібник для виконання лабораторних робіт: ч. 2
ГВ Антонова, ГВ Антонова, ОЄ Мацулевич, АЕ Мацулевич, ОВ Івженко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20