Волкова Інна Михайлівна; Volkova Inna (ORCID:0000-0001-6240-4703)
Волкова Інна Михайлівна; Volkova Inna (ORCID:0000-0001-6240-4703)
Поліський національний університет, кафедра маркетингу
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу АПК: автореферат дис.... канд. екон. наук: 08.00. 04
ІМ Волкова
Житомир, 2007
72007
Кон’юнктура та перспективи світових аграрних ринків: монографія
ІМ Волкова, ОМ Варченко, ВЄ Данкевич
К.: Центр учб. літ-ри 672, 3, 2013
62013
Маркетингові засади розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс]
ІМ Волкова
Режим доступу: httр://www. nbuv. gov. ua/рortal/Soс_Gum/Vvіem/2011_1/7. рdf, 2011
32011
Теоретико-методологічні засади формування маркетингової інформаційної системи сільськогосподарських підприємств
ІМ Волкова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
32011
Дослідження поведінки споживачів на ринку органічної продукції
ІМ Волкова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ THE TRANSACTION COSTS OF MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF AGRIBUSINESS
ОП Власенко
Електронне наукове фахове видання, 53, 2018
12018
Маркетингове інформаційне забезпечення підприємств аграрного сектора економіки
ІМ Волкова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
12013
Ідентифікація сучасних проблем розвитку галузі скотарства
ВМ Микитюк, ІМ Волкова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 394-399, 2012
12012
Зовнішнє середовище маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора
ІМ Волкова
Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІI Міжнародної …, 2018
2018
Маркетинговые методы исследования как информационное сопровождение товарной политики аграрных предприятий
НИ Степаненко, ИМ Волкова
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 193-198, 2017
2017
Functionalization marketing analysis of product policy agricultural enterprises: research aspect
N Stepanenko, I Volkova
Economics, management, law: problems of establishing and transformation …, 2016
2016
Ontological principles of marketing researches in agrarian sector of economy
I Volkova
Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific …, 2016
2016
Маркетингові аспекти функціонування ринку органічної продукції
ІМ Волкова
Житомирський національний агроекологічний університет; ОО Євенок, 2016
2016
Агромаркетинг у системі управління підприємств аграрного сектора економіки
ІМ Волкова
Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів : у …, 2015
2015
Теоретичні засади інформаційно-консультаційної підтримки сільськогосподарських підприємств
ІМ Волкова
Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва 2 …, 2014
2014
Маркетингові дослідження як інформаційно-аналітична складова діяльності підприємств аграрного сектора економіки
ІМ Волкова
Інформаційні складові сучасних підходів до управління економічкою …, 2013
2013
Інформаційні ресурси маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора економіки
ІМ Волкова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
2013
Стратегічні напрями маркетингових досліджень аграрних підприємств
ІМ Волкова
Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки, 236-243, 2013
2013
Кон’юнктура та перспективи світових аграрних ринків
ІМ Волкова, ОМ Варченко, ВЄ Данкевич, ТО Зінчук, НМ Куцмус, ...
Центр учбової літератури, 2013
2013
Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
ІМ Волкова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20