Кафедра психології
Кафедра психології
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Вікова психологія: Навчальний посібник
МВ Савчин, ЛП Василенко
К.: Академвидав 360, 2005
4432005
Духовний потенціал людини
МВ Савчин
Івано-Франківськ: Плай, 2001
2222001
Психологія відповідальної поведінки
М Савчин
Misto NV, 2008
2042008
Педагогічна психологія: Навч. посіб
МВ Савчин
К.: Академвидав 422, 2007
1612007
Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості
МВ Савчин
Савчин МВ–К, 1997
941997
Духовна парадигма психології: монографія
М Савчин
Akademvydav, 2013
582013
Загальна психологія: навч. посіб.
МВ Савчин
К.: Академвидав 464, 4, 2011
502011
Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу
МВ Савчин
К.: Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України 186, 2004
412004
Соціальна психологія
МВ Савчин
Дрогобич: Відродження, 2000
382000
Відповідальність: смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості
МВ Савчин
Педагогіка і психологія, 10-18, 1996
381996
Рефлексія як механізм вдосконалення професійної діяльності фахівця
М Савчин, М Студент
Педагогіка і психологія професійної освіти, 137-146, 2002
372002
Методологеми психології: монографія
М Савчин
Akademvydav, 2013
362013
Моральна свідомість та самосвідомість особистості:[монографія]
МВ Савчин
Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009
202009
Порівняльне правознавство. Загальна частина: навчальний посібник
МВ Савчин
К.: Центр навчальної літератури, 127-128, 2005
162005
Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах родинної депривації
ГМ Лялюк
Автореферат. Івано-Франківськ, 2007
152007
Проблеми вивчення відповідальності як соціально-психологічної якості людини
МВ Савчин
Педагогіка і психологія, 30-38, 1994
151994
Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог:[навчальний посібник]
МВ Савчин, ЗС Гавриш
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007
142007
Психологічні умови розвитку моральної свідомості молодшого школяра
СІ Білозерська
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 07 «Педагогічна та вікова …, 2004
122004
Психологічний аналіз проблеми моральної свідомості та самосвідомості особистості
МВ Савчин
Педагогіка і психологія професійної освіти 4, 115-131, 2005
112005
Духовна парадигма практичної психології
МВ Савчин
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 30-36, 2007
102007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20