Follow
Тетяна Сергіївна Опришко, Tetiana Opryshko
Тетяна Сергіївна Опришко, Tetiana Opryshko
директор бібліотеки, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of features and prospects of application of dynamic iterative assessment of information security risks
D Berestov, O Kurchenko, Y Shcheblanin, N Korshun
CEUR Workshop Proceedings, Workshop on Cybersecurity Providing in …, 2021
82021
Case study: Citizen Science in digital humanities context
T Opryshko, S Nazarovets
Digital Humanities Workshop, 198-203, 2021
72021
Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек
ТС Опришко, ГВ Тимофєєва
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2019
72019
Social activity of contemporary Ukrainian society: threat to internal stability or possibility of social dialogue
T Yereskova, O Mazuryk, H Tymofieieva, T Opryshko
Postmodern Openings 11 (4), 144-173, 2020
62020
Improving the Security Policy of the Distance Learning System based on the Zero Trust Concept
P Skladannyi, O Trofimov, V Korniiets, M Vorokhob, T Opryshko
CPITS 2023: Workshop on Cybersecurity Providing in Information and …, 2023
52023
Українська літературно-художня періодика в УСРР (1921-1934 рр.): бібліотечно-бібліографічна реконструкція, напрями розвитку, специфіка функціонування
ТС Опришко
Національна бібліотека України імені ВI Вернадського, 2015
32015
Українські університети в рейтингах публікаційної активності 2019 року
ГВ Тимофєєва, ТС Опришко
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2020
22020
Українська літературно-художня періодика 20-х – першої половини 30-х років XX ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти
Т Опришко
Бібліотечний вісник, 27-32, 2015
22015
Асоціація панфутуристів Аспанфут та її видання (1922–1930 рр.) в побудові мистецтва майбутнього
ТС Опришко
Вісник Харківської державної академії культури, 180-189, 2014
22014
Use of Digital Tools for Checking Uniqueness by Students and Academic Staff of the Borys Grinchenko Kyiv University: Problems and Solutions
NM Vinnikova, OS Aleksandrova, OM Kuzmenko, TS Opryshko, ...
Digital Humanities Workshop, 29-36, 2021
12021
ЕТИКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТС Опришко
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 50, 2017
1*2017
Журналы" Гарт"," Плуг" и" Молодняк" в 1927-1928 гг.: конструирование пролетарского мировоззрения в украинской литературе
ТС Опришко
КЛИО: журнал для ученых, 63-65, 2014
12014
Огнев’юк Віктор Олександрович: біобібліографічний покажчик
В Огнев'юк, ТС Опришко, СІ Гузенко
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2024
2024
Якими мають бути санкції за порушення академічної доброчесності?
ТС Опришко
Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити …, 2023
2023
Робоча програма навчальної дисципліни Стратегії наукових досліджень. Змістовний модуль" Інтернаціоналізація науки"
ОС Виговська, ТС Опришко
2022
THE USE OF INNOVATIVE TOOLS IN THE EDITORIAL PROCESS OF SCIENTIFIC JOURNALS OF UKRAINE
ТС Опришко, ТВ Єрескова, ГВ Тимофєєва, АВ Литвинова
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2021
2021
Використання інноваційних інструментів у редакційному процесі наукових журналів України
ТС Опришко, ТВ Єрескова, ГВ Тимофєєва, АВ Литвинова
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 121-129, 2021
2021
Простір бібліотек в порядку денному ООН в сфері сталого розвитку на період до 2030 року
ГВ Тимофєєва, ТС Опришко
Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на …, 2021
2021
Аналіз європейського досвіду бібліотечно-інформаційного обслуговування та кібербезпеки користувачів наукових бібліотек
Т Опришко, П Складанний
Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення: матеріали Міжнародної …, 2020
2020
Analysis of European Experience in Library Information Services and Cybersecurity of Scientific Library Users
ТС Опришко, ПМ Складанний
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20