Наталія Гордієнко
Наталія Гордієнко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 2.
НІ Гордієнко, ОВ Харламова, МЮ Карпенко
Xарків: ХНАМГ, 2007
422007
Аудит, організація і методика
НІ Гордієнко, ОВ Харламова
Навчальний посібник. ХНАМГ, 2007
102007
Аудит, методика і організація:[навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей]. У 2 частинах.
НІ Гордієнко
Xарків: ХНАМГ, 2007
92007
Аудит, методика і організація: навч. посіб.[для студ. екон. спец.]; у 2 ч.
НІ Гордієнко
X.: ХНАМГ, 2007
82007
Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник.
НІ Гордієнко, МЮ Карпушенко
62006
Оцінка систем обліку витрат
ТС Пічугіна, НІ ГОРДІЄНКО
Коммунальное хозяйство городов, 124-128, 2003
62003
Порівняльна характеристика визнання, оцінки і відображення в обліку підприємств витрат по МСЗ, GAAP USA, П (С) БО
НІ Гордієнко, ТВ Гордієнко, ЮМ Єрохін
Коммунальное хозяйство городов, 339-344, 2011
52011
Аудит, методика і організація: навч. посібник [ля студентів економічних спеціальностей]: У 2 частинах
НІ Гордієнко
Частина, 0
5
Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions
NM Hordiienko, LV Lomakina
Advanced education, 39-43, 2015
32015
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Фінансовий облік. Навчальний посібник.
НІ Гордієнко
32005
Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку
Д Железняк
Режим доступу: http://konf. amsfo. com. ua/ocinka-osnovnix-zasobiv-za …, 0
3
Фінансовий облік: навч. посібник.–2-е вид., доп.
НІ Гордієнко
22015
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства»(для студентів 4 курсу напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»(0501 «Економіка і підприємництво»), 6.030509 …
НІ Гордієнко
22009
Особливості інтеріоризації соціальних норм дітьми з інвалідністю
Н Гордієнко
Соціальні виміри суспільства, 2008
22008
Мінімізація та утилізація твердих побутових відходів: досвід зарубіжних країн
НІ Гордієнко, ІО Шекшуєв
Коммунальное хозяйство городов, 101-104, 2002
22002
Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства»(для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071–Облік і …
НІ Гордієнко
12016
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства будівельної галузі
НІ Гордієнко, ТВ Гордієнко, ТВ Азарова
Комунальне господарство міст, 285-290, 2013
12013
Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом аудиту шахрайства і помилок у фінансовій звітності
НІ Гордієнко
Комунальне господарство міст, 264-268, 2012
12012
Сучасна лексикографія як об’єкт лінгвістики
Н Гордієнко
Українська мова, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20