Наталія Гордієнко
Наталія Гордієнко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 2.
НІ Гордієнко, ОВ Харламова, МЮ Карпенко
Xарків: ХНАМГ, 2007
692007
Аудит, організація і методика
НІ Гордієнко, ОВ Харламова
Навчальний посібник. ХНАМГ, 2007
122007
Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник.
НІ Гордієнко, МЮ Карпушенко
122006
Аудит, методика і організація: навч. посібник
НІ Гордієнко, ОВ Харламова, ЮІ Мізік, ОО Конопліна
Харків: ХНАМГ.–2007.–452 с, 2007
102007
Фінансовий облік. Навчальний посібник.
НІ Гордієнко
102005
Аудит, методика і організація: навч. посіб.[для студ. екон. спец.]; у 2 ч.
НІ Гордієнко
X.: ХНАМГ, 2007
82007
Сучасна лексикографія як об’єкт лінгвістики
Н Гордієнко
Українська мова, 2011
72011
Оцінка систем обліку витрат
ТС Пічугіна, НІ ГОРДІЄНКО
Коммунальное хозяйство городов, 124-128, 2003
72003
Порівняльна характеристика визнання, оцінки і відображення в обліку підприємств витрат по МСЗ, GAAP USA, П (С) БО
НІ Гордієнко, ТВ Гордієнко, ЮМ Єрохін
Коммунальное хозяйство городов, 339-344, 2011
62011
Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions
NM Hordiienko, LV Lomakina
Advanced Education, 39-43, 2015
52015
Фінансовий облік: навч. посібник.–2-е вид., доп.
НІ Гордієнко
52015
Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку
ДО Железняк
4
Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства»(для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071–Облік і …
НІ Гордієнко
32016
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Конспект лекцій з дисципліни «Аудит фінансової звітності»(для студентів спеціальності 7.03050901 і 8.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання).
НІ Гордієнко
32009
Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом аудиту шахрайства і помилок у фінансовій звітності
НІ Гордієнко
Комунальне господарство міст, 264-268, 2012
22012
Особливості мікроструктури сучасних словників антропонімів
Н Гордієнко
Лексикографічний бюлетень, 2011
22011
Звітність підприємств: конспект лекцій для студентів спеціаль-ності 7.050106 і 8.010506 «Облік і аудит» всіх форм навчання.
НІ Гордієнко
22010
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства»(для студентів 4 курсу напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»(0501 «Економіка і підприємництво»), 6.030509 …
НІ Гордієнко
22009
Особливості інтеріоризації соціальних норм дітьми з інвалідністю
Н Гордієнко
Соціальні виміри суспільства, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20