Follow
Віктор Маврутенков    Viktor Mavrutenkov
Віктор Маврутенков Viktor Mavrutenkov
Дніпропетровська медична академія
Verified email at dsma.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інфекційні хвороби у дітей
СО Крамарьов, ОБ Надрага, ОР Буц, ОВ Виговська, АП Волоха, ...
Медицина, 2023
542023
Лаймбореліоз: питання діагностики і терапії
ЛР ШостаковичКорецька, ІВ Будаева, АВ Чергінець, ВВ Маврутенков, ...
Актуальная инфектология, 27-31, 2014
162014
Lyme borreliosis: issues of diagnosis and therapy
LR Shostakovych-Koretska, ІV Budayeva, АV Cherginets, ...
Aktualna infektolohiia–Topical Infectology 2 (3), 27-31, 2014
102014
Measles (lecture, continuing).
LR Shostakovych-Koretsraya, VV Mavrutenkov, AV Cherhinets, ...
Medicni perspektivi 18 (4), 4-15, 2013
102013
Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитку
ВВ Маврутенков, ГО Ревенко
Медичні перспективи 21 (3), 56-60, 2016
92016
Immune response of adult people living with human immunodeficiency virus to the introduction of diphtheria and tetanus toxoid
GО Revenko, VV Mavrutenkov
Actual Infectology 6 (1), 7-11, 2018
72018
Лаймская болезнь. Общие вопросы (I часть)
ВВ Маврутенков
Здоровье ребенка, 106-110, 2014
72014
Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика і лікування
ВВ Маврутенков
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. ЛВ Громашевського АМН України, 2008
72008
Полимеразно-цепная реакция: принципы и практические рекомендации по использованию в клинической практике врача (руководство для врачей)
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков, ЕВ Братусь, ...
Днепропетровск: МЗ Украины, 2002
72002
Діагностичне значення визначення ß2–мікроглобуліну в сироватці крові у хворих із гострими захворюваннями верхніх дихальних шляхів
ВВ Маврутенков
Медичні перспективи, 66-69, 2005
62005
Циклоферон в педиатрической практике. Методические рекомендации
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков, АЕ Абатуров
ДГмА, Днепr ропетровск, 2000
62000
Серологічний моніторинг популяційного антитоксичного протидифтерійного імунітету в мешканців Дніпропетровської області
ГО Ревенко, ІВ Будаєва, ВВ Маврутенков
Клінічна та профілактична медицина 3 (9-10), 128-133, 2019
52019
Диагностическое значение определения С-реактивного белка в сыворотке крови
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков
Укр. мед. часопис, 125-128, 2005
52005
Использование циклоферона в терапии инфекционных заболеваний у детей
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков, ПМ Грибанов, ВВ Олейник
Международный медицинский журнал, 270-272, 2002
52002
Лечение коклюша
ВВ Маврутенков, НВ Беляева
Педиатрия, 66-68, 1994
51994
Kliniko-ekonomichnyi analiz vytrat na farmakoterapiiu hostroho tonzylitu v umovakh statsionaru
AM Masheiko, OV Makarenko, VV Mavrutenkov
Farmatsevtychnyi chasopys 41, 48-53, 2016
42016
Вирусные стоматиты
ВВ Маврутенков
Здоровье ребенка, 63-68, 2015
42015
Самонавчання як мотиваційна складова якісної освіти
ЛР Шостакович-Корецька, ВВ Маврутенков, АВ Чергінець, ІВ Будаєва, ...
Медична освіта, 2011
42011
Clinical and laboratory predictors of antitoxic immunity against diphtheria and tetanus in adults with HIV infection
HO Revenko, VV Mavrutenkov, ZO Chykarenko
Медичні перспективи 25 (3), 117-124, 2020
32020
Vaccine prophylaxis: achievements, problems, perspectives of development.
VV Mavrutenkov, GO Revenko
Medicni perspektivi 21 (3), 56-60, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20