Віктор Маврутенков    Viktor Mavrutenkov
Віктор Маврутенков Viktor Mavrutenkov
Дніпропетровська медична академія
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лаймбореліоз: питання діагностики і терапії
ЛР ШостаковичКорецька, ІВ Будаева, АВ Чергінець, ВВ Маврутенков, ...
Актуальная инфектология, 27-31, 2014
122014
Measles (lecture)
LR Shostakovych-Koretskaya, VV Mavrutenkov, AV Cherhinets, ...
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 18 (3), 4-15, 2013
72013
Діагностичне значення визначення ß2–мікроглобуліну в сироватці крові у хворих із гострими захворюваннями верхніх дихальних шляхів
ВВ Маврутенков
Медичні перспективи, 2005
62005
Циклоферон в педиатрической прак тике. Методические рекомендации
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков, АЕ Абатуров
ДГмА, Днепr ропетровск, 2000
62000
Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика і лікування
ВВ Маврутенков
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. ЛВ Громашевського АМН України, 2008
52008
Диагностическое значение определения С-реактивного белка в сыворотке крови
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков
Український медичний часопис, 45, 2005
52005
Использование циклоферона в терапии инфекционных заболеваний у детей
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков, ПМ Грибанов, ВВ Олейник
Международный медицинский журнал, 270-272, 2002
52002
Полимеразно-цепная реакция: принципы и практические рекомендации по использованию в клинической практике врача (руководство для врачей)
ЛР Шостакович-Корецкая, ВВ Маврутенков, ЕВ Братусь, ...
Днепропетровск: МЗ Украины, 2002
52002
Лечение коклюша
ВВ Маврутенков, НВ Беляева
Педиатрия, 66-68, 1994
41994
Лаймская болезнь
ВВ Маврутенков
Общие вопросы 1, 106-110, 2014
32014
КІР (лекція, продовження)
ЛР Шостакович-Корецька, ВВ Маврутенков, АВ Чергінець, ІВ Будаєва, ...
Медичні перспективи 18 (4), 2013
32013
Порiвняння терапевтичної ефективностi деяких iмуномоделюючих препаратiв при iнфекцiйному мононуклеозi
ВВ Маврутенков
Профiлактична медицина., 56, 2008
32008
лаймская болезнь
маврутенков
3*
Епштейн-Барр вірусна інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика, лікування
ВВ Маврутенков
спец. 14.01. 10 «інфекційні хвороби»/ВВ Маврутенков.— К., 2009.—30 с, 0
3
Pertussis: treatment goals and prevention options
VV Mavrutenkov, SA Kramarov
ACTUAL INFECTOLOGY 6 (1), 12-17, 2018
22018
Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01. 10—педіатрія у спеціалізованій вченій раді Д 08.601. 02
ЛР Шостакович-Корецька, ВВ Маврутенков, АВ Чергінець
Здоровье ребенка, 151-157, 2014
22014
Лаймская болезнь. Общие вопросы (I часть)
ВВ Маврутенков
Здоровье ребенка, 2014
22014
Клинический анализ госпи тальных случаев ветряной оспы
КЛР Шостакович, ВВ Маврутенков, АВ Чернигец
Проф. мед 2010, 26t31, 2010
22010
К вопросу о создании основания теории защиты информации как внутренне совершенной и внешне оправданной научной теории
ВП Иванов
Защита информации. Инсайд, 6-11, 2009
22009
Diagnostic value of β2-microglobulin determination in serum of patients with acute upper respiratory tract diseases
VV Mavrutenkov
Medychni perspektyvy 10 (3), 66-68, 2005
22005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20