Магопець Сергій Олександрович
Магопець Сергій Олександрович
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення
ВЯ Чабанний, СО Магопець, ОЙ Мажейка, ІМ Осипов, ЄК Солових, ...
Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008
112008
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Опалення” студентами напряму підготовки 6.060101" Будівництво" професійного спрямування" Теплогазопостачання та …
ЛА Саблій, ММ Басюк
6*2012
Дослідження умов виникнення повної облітерації при течії рідини в вузьких щилинах
ВВ Аулін, ЮВ Кулєшков, МІ Черновол, СО Магопець
Зб. наук. праць КДТУ. Вип 8, 78-85, 0
6
Нова конструкція елeктропневмоприводу гальм для автопоїздів
СО Магопець, ОО Золенко
ДонНТУ, 2007
32007
Збір за місце для паркування транспортних засобів в системі місцевих податків і зборів України
ВВ Шалімов, СО Магопець
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
12014
Динаміка зношування деталей циліндро-поршневої групи двигунів автомобілів ВАЗ залежно від напрацювання
СО Магопець, ОВ Бевз, СС Романенко
КрНУ, 2011
12011
Дослідження впливу внутрішнього опору системи випуску відпрацьованих газів на ефективні показники роботи
СО Магопець, ОВ Бевз
КНТУ, 2010
12010
Спосіб підвищення питомого робочого об'єму шестеренних гідромашин
ЮВ Кулєшков, МІ Черновол, СО Магопець, РА Осін, ТВ Руденко, ...
12008
Підвищення ефективності автомобільної газонаповнювальної компресорної станції шляхом застосування газогідратного акумулятора
МВ Босий, ВВ Клименко, СО Магопець, НЮ Гарасьова, АО Овчаренко
Refrigeration Engineering and Technology 57 (1), 45-54, 2021
2021
Проектування цехів і дільниць для відновлення та зміцнення деталей
ОВ Бевз, СО Магопець, МВ Красота, РА Осін
ЦНТУ, 2020
2020
Експлуатація автомобілів. Частина 1
ОВ Бевз, СО Магопець, МВ Красота, РА Осін
ЦНТУ, 2020
2020
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ КОНТАКТНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ КОМБІНОВАНИМ МЕТОДОМ
Є Солових, С Катеринич, С Магопець, А Солових
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 39, 2020
2020
Підвищення функціональних властивостей зовнішніх циліндричних поверхонь деталей типу" вал" автомобільної техніки удосконаленим електромагнітним наплавленням
СЄ Катеринич, ЄК Солових, СО Магопець, ВА Поворознюк, ...
ЦНТУ, 2020
2020
Надійність автомобілів
ЄК Солових, СО Магопець, СЄ Катеринич, ВО Дубовик, АЄ Солових
ЦНТУ, 2019
2019
Дослідження характеристик гальмівного механізму автомобіля Hyundai Accent
ОВ Бевз, СО Магопець, ОО Матвієнко, СА Магопец, АА Матвиенко
ЦНТУ, 2019
2019
Принципи інженерної творчості
ЮВ Кулєшков, ТВ Руденко, МВ Красота, СО Магопець, ОВ Бевз, ...
ЦНТУ, 2019
2019
Плоскорізальна лапа
ВО Дубовик, СО Магопець, ЮА Невдаха, ВВ Пукалов, ОЮ Жулай, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2017
2017
Наскрізна програма та методичні вказівки до проведення виробничих практик
МІ Черновол, СО Магопець, ОО Матвієнко, ОВ Бевз
ЦНТУ, 2017
2017
Методичні вказівки до складання державного іспиту з фаху
СО Магопець, ОВ Бевз, ОО Матвієнко
ЦНТУ, 2017
2017
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
МВ Красота, СО Магопець, ОВ Бевз, ІВ Шепеленко, ОО Матвієнко, ...
КНТУ, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20