Кафедра економіки та управління
Кафедра економіки та управління
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчально-методичний посібник
НІ Єсінова
Харків: ХДУХТ, 2012
1742012
Економіка підприємства: навч. посібник
ВА Сідун, ЮВ Пономарьова
Київ: Центр навчальної літератури 436, 2003
1532003
Фінанси підприємств. Навчальний посібник
НО Власова, ОА Круглова, ЛІ Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2011
55*2011
Проблеми інноваційної діяльності в Україні
ВА Гросул
Экономический нобелевский вестник, 76-82, 2010
322010
Соціально-економічна стійкість підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій:[монографія]
ВА Гросул
Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2007
312007
Конкурентоспроможність торговельного підприємства: сутність та критерії оцінки
ВА Гросул
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
222010
Теоретичні підходи щодо визначення сутності стійкого розвитку підприємства
ВА Гросул, ГС Мамаєва
Сталий розвиток економіки, 104-107, 2012
21*2012
Оцінка ефективності функціонування підприємств торгівлі з позицій ключових стейкхолдерів: монографія
ВА Гросул, НЕ Аванесова
Харків: ХДУХТ, 2010
212010
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
192007
Microwave effective medium theory for two-component magnetic metamaterials
O Rybin
International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 35 (2), 93-101, 2011
182011
Evaluation of layer properties of effective parameters of metallic rod metamaterials in GHz frequencies
O Rybin, M Raza, T Nawaz, T Abbas
AEU-International Journal of Electronics and Communications 63 (8), 648-652, 2009
172009
Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства
ВА Гросул, НЕ Аванесова
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
162010
Effective electric and magnetic properties of the infinite chain of circular metallic cylinders
O Rybin, M Raza
International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 31 (2), 61-66, 2009
142009
Управління розвитком торговельно-виробничого підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія
ВА Гросул
Х.: ХДУХТ, 2009
142009
Ефективність управління товарними запасами у підприємствах роздрібної торгівлі
ОА Круглова
Харків: ХДАТОХ, 2002
132002
Оцінка ефективності управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі
ОА Круглова
Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. праць Львівської КА.–Львів …, 2002
132002
Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві
ТВ Андросова, ОА Круглова, ВО Козуб
Проблеми економіки, 194-201, 2014
12*2014
Финансовый леверидж как инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала торгового предприятия
МА Дядюк, ЕА Круглова, ВВ Фощан
Бізнес Інформ, 272-278, 2014
11*2014
Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова, ОА Круглова, Ш ОС
Харків: АдвАтм, 2011
10*2011
Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі за центрами відповідальності
ІВ Мілаш, НМ Гаркуша
Проблеми економіки, 113-117, 2011
102011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20