Подписаться
Курок Олександр Іванович
Курок Олександр Іванович
ректор, Глухівський НПУ ім. О. Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
ЕС Вільчковський, ОІ Курок
Львів: ВНТЛ 335, 1998
6561998
Історія педагогіки України в особах
ВА Мосіяшенко, ОІ Курок, ЛВ Задорожна
Суми: ВТД «Університетська книга, 2005
702005
Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі
ЕС Вільчковський, ОІ Курок
К, 2001
582001
Теорiя i методика фiзичного виховання дiтей дошкiльного вiку: навч. посiб
ЕС Вiльчковський, ОI Курок
Суми, 2004
502004
Народна рухлива гра–основний засіб фізичного виховання дітей
ЕС Вільчковський, ОІ Курок
Традиції фізичної культури.–К.: ІЗМН, 147-153, 1997
161997
Педагогічні умови навчання дітей старшого дошкільного віку рухових дій з м’ячем (на матеріалі ігор з елементами футболу)
ОІ Курок
Харків. пед. ін-т ім. ГС Сковороди. Харків, 1994, 1993
121993
Використання мультимедійних технологій у підготовці студентів до фізичного виховання дошкільників
Н Пахальчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 132-137, 2014
112014
СТРУКТУРАІ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУ ЛЬТУРНИХУМОВАХ
ОІ Курок
72007
Рухова активність дітей дошкільного віку як необхідна складова здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ
ОІ Курок, НВ Лісневська
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
62014
Фiзичне виховання дiтей у дошкiльному закладi
ЕС Вiльчковський, ОI Курок
62001
Особливості підготовки фахівців із фізичного виховання для дошкільних навчальних закладів
О Курок, О Шовкопляс
Physical education, sport and health culture in modern society 1, 200-204, 2008
52008
Особливості професійної спрямованості майбутніх фахівців з фізичного виховання дошкільників
ОІ Курок
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 1999
51999
Рухливі та спортивні ігри для дітей дошкільного віку
ОІ Курок, НО Хлус, СА Тітаренко
Вінниця: ТОВ «Твори», 2023
42023
Досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів історії в Глухівському учительському інституті у 1874–1917 роках
ОІ Курок, АП Гриценко
Сіверщина в історії України, 2020
42020
Методологія і методи наукових досліджень: навч. посібн
ОМ Лівінський, ОІ Курок, ВО Гридякін, ВП Зінченко
Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012
42012
Готовність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до фізичного виховання дошкільників умовах
ОІ Курок
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
42007
Організація фахової підготовки майбутніх педагогів у Глухівському учительському інституті в 1870-х роках
ОІ Курок, АП Гриценко
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023
32023
Розвиток фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобом спортивної гри футбол
О Курок, Н Хлус
Спортивні ігри, 4-15, 2022
32022
Професійні аспекти культури здоров’я майбутніх фахівців дошкільної освіти
АП Кошель, ОІ Курок
Вісник ЧНПУ, 2013
32013
Діагностичні методики оцінювання фізичного стану дітей дошкільного віку та профілактичні вправи щодо його покращення
ЕС Вільчковський, ОІ Курок, НО Хлус
Вінниця: ТОВ «Твори», 2023
22023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20