Подписаться
Курок Олександр Іванович
Курок Олександр Іванович
ректор, Глухівський НПУ ім. О. Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
ЕС Вільчковський, ОІ Курок
Львів: ВНТЛ 335, 1998
6781998
Історія педагогіки України в особах
ВА Мосіяшенко, ОІ Курок, ЛВ Задорожна
Суми: ВТД «Університетська книга, 2005
762005
Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі
ЕС Вільчковський, ОІ Курок
К, 2001
602001
Теорiя i методика фiзичного виховання дiтей дошкiльного вiку: навч. посiб
ЕС Вiльчковський, ОI Курок
Суми, 2004
512004
Народна рухлива гра–основний засіб фізичного виховання дітей
ЕС Вільчковський, ОІ Курок
Традиції фізичної культури.–К.: ІЗМН, 147-153, 1997
181997
Організація фахової підготовки майбутніх педагогів у Глухівському учительському інституті в 1870-х роках
ОІ Курок, АП Гриценко
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023
152023
Досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів історії в Глухівському учительському інституті у 1874–1917 роках
ОІ Курок, АП Гриценко
Сіверщина в історії України, 2020
152020
Педагогічні умови навчання дітей старшого дошкільного віку рухових дій з м’ячем (на матеріалі ігор з елементами футболу)
ОІ Курок
Пед. ін-т ім. ГС Сковороди. Харків, 1994
121994
Глухівський інститут в 1917–1924 рр.: між дерусифікацією та українізацією
О Курок, А Гриценко, В Крижанівський, О Чумаченко
Сiверянський літопис, 2023
112023
До питання періодизації історії Глухівського державного педагогічного інституту на рубежі ХХ-ХХІ століть
АП Гриценко, ОІ Курок
Освіта і наука ХХІ століття, 48-49, 2022
112022
ЗАСНУВАННЯ ГЛУХІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ
О Курок, А Гриценко, В Заїка, В Зінченко, В Крижанівський, О Курок, ...
Вступне слово, 19, 2022
112022
Використання мультимедійних технологій у підготовці студентів до фізичного виховання дошкільників
Н Пахальчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 132-137, 2014
112014
Рухова активність дітей дошкільного віку як необхідна складова здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ
ОІ Курок, НВ Лісневська
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
82014
СТРУКТУРАІ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУ ЛЬТУРНИХУМОВАХ
ОІ Курок
72007
Фiзичне виховання дiтей у дошкiльному закладi
ЕС Вiльчковський, ОI Курок
62001
Методологія і методи наукових досліджен
ОМ Лівінський, ОІ Курок, ВО Гридякін, ВП Зінченко
Навч. посібник, 0
6
Організація, планування та управління в будівництві. Підручник
ОМ Лівінський, ОІ Курок, ІН Дудар, ГМ Тонкачеєв, МІ Бондаренко, ...
К.:(УАН),«МП ЛЕСЯ, 2016
52016
Особливості підготовки фахівців із фізичного виховання для дошкільних навчальних закладів
О Курок, О Шовкопляс
Physical education, sport and health culture in modern society 1, 200-204, 2008
52008
Особливості професійної спрямованості майбутніх фахівців з фізичного виховання дошкільників
ОІ Курок
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 1999
51999
Рухливі та спортивні ігри для дітей дошкільного віку
ОІ Курок, НО Хлус, СА Тітаренко
Вінниця: ТОВ «Твори», 2023
42023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20