Paweł Kamiński
Title
Cited by
Cited by
Year
Impact of Heating of carboniferous rocks on their mechanical parameters
P Małkowski, P Kamiński, K Skrzypkowski
AGH Journal of Mining and Geoengineering 36, 231-142, 2012
102012
Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depths
P Czaja, P Kamiński, J Klich, A Tajduś
Archives of Mining Sciences 59 (3), 575--590, 2014
52014
Application of principal component analysis for the optimisation of lead (II) biosorption
Ł Wajda, A Duda-Chodak, T Tarko, P Kamiński
World Journal of Microbiology and Biotechnology 33 (10), 193, 2017
42017
Możliwości udostępnienia złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej za pomocą upadowej
P Czaja, P Kamiński
Cuprum: czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud, 19--35, 2015
42015
Wpływ cech petrologicznych na właściwości mechaniczne soli kamiennej z LGOM (Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego)
K Cyran, T Toboła, P Kamiński
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 466, 51-63, 2016
32016
Pomiary inwentaryzacyjne komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"
P Lewińska, P Kamiński, P Proficz, S Kubiak
Wiadomości Górnicze 67, 2016
22016
Specialties of coal seams mining under conditions of Western Donbas
MS Demydov, DO Astafiev, P Kaminski
Đîçđîáęŕ đîäîâčů, 2015
22015
Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń [Proecological technology of coal mine methane utilization]
S Nawrat, S Napieraj, N Schmidt, P Kamiński
Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, page amount (57–59), 2011
22011
Pogłębianie oraz wydłużanie górniczych wyciągów szybowych–szybu Leon IV w kopalni KWK ROW-Ruch Rydułtowy
J Olszewski, P Czaja, P Bulenda, P Kamiński
Przegląd Górniczy 74, 2018
12018
Szyb Leon IV–pogłębianie i wydłużenie górniczych wyciągów szybowych
J Olszewski, P Bulenda, B Chomański, Ł Jara, P Kamiński
Inżynieria Górnicza, 2017
12017
Wstępna analiza ramanowska substancji organicznej w solach najstarszych Na1 z szybu SW-4 (LGOM)
T Toboła, K Cyran, P Kamiński
Przegląd Solny 12, 2016
12016
Przegląd nowych kierunków badań nad technologiami wykorzystującymi procesy bioługowania
P Kamiński
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 60 (2), 79--85, 2015
12015
Inwentaryzacja kubaturowa komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"
P Kamiński, P Lewińska, S Kubiak
Wiadomości Górnicze 65 (9), 490--495, 2014
12014
Polish Experience in Shaft Deepening and Mining Shaft Hoist Elongation
P Kamiński
Mining Techniques-Past, Present and Future, 2020
2020
# Grzegorz–raport z budowy–obudowa panelowa na odcinku do głębokości 20 m oraz wlot do lunety podsadzkowej
J Drabek, K Kuźma, P Wójcik, P Kamiński
Inżynieria Górnicza, 2019
2019
The basic technological assumptions for shaft Grzegorz sinking
M Mieszczak, P Kamiński
Inżynieria Górnicza, 2019
2019
# Grzegorz–raport z budowy-maszyny wyciągowe
J Martyka, M Hajok, P Kamiński
Inżynieria Górnicza, 2019
2019
# Grzegorz–raport z budowy-zabudowa folii hydroizolacyjnej
J Drabek, K Kuźma, P Kamiński
Inżynieria Górnicza, 2019
2019
PRELIMINARY WORK ON THE NEW LINING CONSTRUCTION FOR THE SHAFTS PASSING THROUGH SALT ROCK MASSIF
P Czaja, P Kamiński
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 18 (1.3), 669-676, 2018
2018
# Grzegorz–raport z budowy–wieża oraz górnicze wyciągi szybowe
P Izydorczyk, P Cichoń, P Kamiński
Inżynieria Górnicza, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20