Дмитро Лисенко = Lysenko Dmytro
Дмитро Лисенко = Lysenko Dmytro
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Indicators cell cycle and dna fragmentation of spleen cells in early terms after thermal burns of skin at the background of introduction 0.9% NaCl solution
IV Gunas, NP Ocheretn, DA Lysenko, OІ Kovalchuk, EV Cherkasov
Мир медицины и биологии, 2018
122018
Методологія оцінки якості життя в онкогематології
ДА Лисенко, ЛМ Ісакова
Український медичний часопис 53 (3), 47-51, 2006
102006
Якість життя та особливості клінічного перебігу пневмонії у хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання
ЛМ Ісакова, ДА Лисенко
Укр. пульмонол. журнал 2, 78-79, 2007
42007
Лекції з гематології
БСВ Перехрестенко П.М., Ісакова Л.М., Третяк Н.М., Лисенко Д.А.
Нора-Прінт, 2005
42005
Особливості клітинного циклу клітин тимусу щурів після опікового ураження шкіри
ЕВ Черкасов, ІВ Гунас, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко
ЛугДМУ, 2012
32012
Проблема адаптації студентів-медиків першого курсу до навчального процесу
АО Очеретнюк, ДА Лисенко, ОВ Паламарчук, ТР Закалата, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 543-547, 2018
12018
Aneuploidy of buccal epithelial cells: a phenomenon or a potential threat
MP Odud, EV Beliaiev, DA Lysenko
Clinical Dentistry 4, 2017
12017
Наслідки впливу опіку шкіри на показники клітинного циклу клітин тимусу та їх корекція лактопротеїном з сорбітолом або HAES-LX 5%
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ЕВ Черкасов, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко
International academy of integrative anthropology, 2012
12012
Порівняльна характеристика клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин печінки на фоні опікової хвороби у щурів в залежності від фармакотерапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко, ІВ Гунас
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, 2011
12011
Диференційний діагноз при лімфаденопатії: мінімальна програма обстеження хворого
ДА Лисенко
Therapia. Український медичний вісник, 37-39, 2010
12010
Тромбоцитоз при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях: клініко-морфологічні аспекти
ДА Лисенко, ЄВ Шороп, ЛМ Ісакова
Гематологія та переливання крові, 56-68, 2006
12006
Терапія анемії при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях-шляхи покращення якості життя пацієнтів
ДА Лисенко
Гематологія і переливання крові.-2008.-Вип 34, 255-259, 0
1
Еритропоетин: перспективи використання в онкогематології
ОМ Березюк, ДА Лисенко
Гематологія і переливання крові.-2008.-Вип 34, 43-47, 0
1
Pharmacological correction of various morphological forms of oral mucositis in patients with leukemia
DA Lysenko, OI Lukianovych, SV Sergyeyev, OA Bobrowska, OO Gurova
Reports of Morphology 25 (2), 42-48, 2019
2019
Clinical and morphological aspects of myocardial damage and cardioprotection in patients with leukemia
DA Lysenko, SV Sergeev, OA Bobrowska
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (4), 650-654, 2018
2018
The problem of adaptation of first-year medical students to the educational process
AO Ocheretnyuk, DA Lysenko, OV Palamarchuk, TR Zakalata, ...
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (3), 543-547, 2018
2018
Гемодинаміка при експериментальній гострій ішемії міокарда на тлі застосування субстанції ПК-66 у порівнянні з кордароном
ОВ Джигалюк, ГІ Степанюк, ДА Лисенко
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 210-214, 2018
2018
Показники клітинного циклу букального епітелію на тлі застосування різних видів часткових знімних пластинчатих протезів
ЕВ Беляєв, МП Одуд, ДА Лисенко
Запорожский медицинский журнал, 97-100, 2018
2018
Гемодинаміка при експериментальній гострій ішемії міокарда на тлі застосування субстанції ПК-66 у порівнянні з кордароном
OV Dzhygalyuk, GI Stepaniuk, DA Lysenko
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2018
2018
Influence of solution of lactoprotein with sorbitol on ultrastructural changes in lungs of rats in the condition of burn shock
AO Ocheretnyuk, OV Palamarchuk, DA Lysenko, GI Vashchuk, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (3), 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20