Дмитро Лисенко = Lysenko Dmytro
Дмитро Лисенко = Lysenko Dmytro
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Indicators cell cycle and dna fragmentation of spleen cells in early terms after thermal burns of skin at the background of introduction 0.9% NaCl solution
IV Gunas, NP Ocheretn, DA Lysenko, OІ Kovalchuk, EV Cherkasov
Мир медицины и биологии, 2018
182018
Методологія оцінки якості життя в онкогематології
ДА Лисенко, ЛМ Ісакова
Український медичний часопис 53 (3), 47-51, 2006
102006
Indicators of the cell cycle and fragmentation of DNA of cells of small intestinal mucosa through 14, 21 and 30 days after burn skin damage on the background of infusion of 0 …
АО Gavryluk, IV Gunas, GМ Galunko, ІL Chereshniuk, DA Lysenko
Biomedical and Biosocial Аnthropology 29, 104-108, 2017
52017
Особливості клітинного циклу клітин тимусу щурів після опікового ураження шкіри
ЕВ Черкасов, ІВ Гунас, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко
Український морфологічний альманах, 109-113, 2012
42012
Якість життя та особливості клінічного перебігу пневмонії у хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання
ЛМ Ісакова, ДА Лисенко
Укр. пульмонол. журнал 2, 78-79, 2007
42007
Лекції з гематології
БСВ Перехрестенко П.М., Ісакова Л.М., Третяк Н.М., Лисенко Д.А.
Нора-Прінт, 2005
42005
Порівняльна характеристика клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин печінки на фоні опікової хвороби у щурів в залежності від фармакотерапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко, ІВ Гунас
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, 2011
32011
Проблема адаптації студентів-медиків першого курсу до навчального процесу
АО Очеретнюк, ДА Лисенко, ОВ Паламарчук, ТР Закалата, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 543-547, 2018
12018
Influence of solution of lactoprotein with sorbitol on ultrastructural changes in lungs of rats in the condition of burn shock
AO Ocheretnyuk, OV Palamarchuk, DA Lysenko, GI Vashchuk, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (3), 2018
12018
Aneuploidy of buccal epithelial cells: a phenomenon or a potential threat
MP Odud, EV Beliaiev, DA Lysenko
Clinical Dentistry 4, 2017
12017
Наслідки впливу опіку шкіри на показники клітинного циклу клітин тимусу та їх корекція лактопротеїном з сорбітолом або HAES-LX 5%
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ЕВ Черкасов, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко
International academy of integrative anthropology, 2012
12012
Диференційний діагноз при лімфаденопатії: мінімальна програма обстеження хворого
ДА Лисенко
Therapia. Український медичний вісник, 37-39, 2010
12010
Тромбоцитоз при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях: клініко-морфологічні аспекти
ДА Лисенко, ЄВ Шороп, ЛМ Ісакова
Гематологія та переливання крові, 56-68, 2006
12006
Терапія анемії при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях-шляхи покращення якості життя пацієнтів
ДА Лисенко
Гематологія і переливання крові.-2008.-Вип 34, 255-259, 0
1
Еритропоетин: перспективи використання в онкогематології
ОМ Березюк, ДА Лисенко
Гематологія і переливання крові.-2008.-Вип 34, 43-47, 0
1
INDICES OF THE CELL CYCLE IN THE THYROID GLAND AFTER THERMAL BURNS OF THE SKIN WHEN USING SOLUTIONS OF LACTOPROTEIN WITH SORBITOL OR HAES-LX 5%
OI Tiron, OL Appelhans, VI Gunas, IL Chereshniuk, DA Lysenko
World of Medicine and Biology 16 (73), 225-230, 2020
2020
Morphological changes in the conditions of adrenaline myocardial dystrophy against the background of the introduction of the compound PC-66 and amiodarone to rats
OV Dzhyhaliuk, DA Lysenko, DG Smolko, IM Kyrychenko, SV Prokopenko
Reports of Morphology 26 (1), 48-53, 2020
2020
Pharmacological correction of various morphological forms of oral mucositis in patients with leukemia
DA Lysenko, OI Lukianovych, SV Sergyeyev, OA Bobrowska, OO Gurova
Reports of Morphology 25 (2), 42-48, 2019
2019
Clinical and morphological aspects of myocardial damage and cardioprotection in patients with leukemia
DA Lysenko, SV Sergeev, OA Bobrowska
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (4), 650-654, 2018
2018
The problem of adaptation of first-year medical students to the educational process
AO Ocheretnyuk, DA Lysenko, OV Palamarchuk, TR Zakalata, ...
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (3), 543-547, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20