Тулайдан Галина Миколаївна
Тулайдан Галина Миколаївна
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Reactions of arenediazonium tetrafluoroborates with 3-chloro-2-methylpropene in the presence of potassium chloride, bromide, and thiocyanate
PM Gorbovoi, GN Tulaidan, BD Grishchuk
Russian Journal of General Chemistry 78 (1), 133-135, 2008
102008
Reaction of arenediazonium tetrafluoroborates with allyl methacrylate in the presence of the thiocyanate anion
BD Grishchuk, VS Baranovskii, RV Simchak, GN Tulaidan, PM Gorbovoi
Russian journal of general chemistry 76 (6), 936-938, 2006
52006
Synthesis and antimicrobial activity of products obtained via anionarylation of acrylic and metahcrylic acids amides and nitriles by 5-carboxyphenylene-1, 3-bisdiazonium salts
V Yatsyuk, O Pokryshko, Z Yaniv, G Tulaidan, V Baranovskyi, S Klymnyuk, ...
Chemistry & Chemical Technology, 193-197, 2015
22015
Дослідження реакції тетрафлуороборатів арендіазонію з 2-метил-3-хлорпропеном в присутності родан-групи
ПМ Горбовий, ГМ Тулайдан, БД Грищук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
2*2006
ДослІдження біологічної активності похідних 2-амінотіазол-4 (5н)-ону
СІ Климнюк, ОВ Покришко, МО Винничук, РВ Симчак, ГМ Тулайдан, ...
Biomedical and biosocial anthropology, 16-20, 2016
12016
SYNTHESIS OF NEW BIOACTIVE COMPOUNDS BASED ON ANIONARYLATION PRODUCTS
VS Baranovskyi, RV Symchak, HM Tulaidan, VM Yatsiuk, BM Petrushka, ...
Вектор, 2020
2020
THE SULFAMIDOPHENYLATION PRODUCTS OF UNSATURATED COMPOUNDS. SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY
RV Symchak, OV Pokryshko, HM Tulaidan, SI Klymnyuk, VS Baranovskyi
Вектор, 2020
2020
СОЛІ 3,3'-ДИХЛОРО-4,4'-ДИФЕНІЛМЕТАНБІСДІАЗОНІЮ В РЕАКЦІЯХ ТІОЦІАНАТОАРИЛЮВАННЯ ПОХІДНИХ НЕНАСИЧЕНИХ КИСЛОТ
ЯВМ Барановський В.С. Ногас С.І., Бендерська Н.В., Зданяк Н.Р., Тулайдан Г.М.
Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та …, 2020
2020
Особливості вивчення загальної та неорганічної хімії в структурі підготовки фахівців з природничих наук
ГМ Тулайдан, ВС Барановський
2020
Тестові завдання з фізичної і колоїдної хімії: навчальний посібник
ГМТ В. С. Барановський Р. В. Симчак
Тернопіль: Вектор, 2020
2020
Лабораторний практикум з неорганічної хімії: Навч. посібник для студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів
БМП В.С. Барановський Г.М. Тулайдан, Р.В. Симчак
Тернопіль: Вектор, 2020
2020
Аніонарилювання амідів ненасичених кислот солями 4-ацетилфенілдіазонію
РВ Симчак, ГМ Тулайдан, ВС Барановський, ПІ Ягодинець, БД Грищук
2019
Аміди 2-S-імінотіокарбонато-3-арилпропанових кислот як біфункційні синтони для одержання похідних 2-амінотіазолу
ВС Барановський, РВ Симчак, ВМ Яцюк, ГМ Тулайдан, БД Грищук
2018
Діазонієві солі на основі 4-аміноацетофенону в реакції аніонарилювання ненасичених сполук
ОВ Колядюк, ОБ Деревніцька, РВ Симчак, ГМ Тулайдан, ...
2018
Реакції тетрафлуороборатів арилдіазонію з амідами акрилової та метакрилової кислот у присутності тетрафлуорометилсульфід - аніонів
ГБ Ванжула Є., Кізлик І., Варик Г., Симчак Р., Тулайдан Г.М. Барановський В.
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії : матеріали IV Мі …, 2017
2017
Синтез та протимікробна активність продуктів аніонарилювання ненасичених сполук солями 4-ацетилфенілдіазонію
РВ Симчак, ВС Барановський, ГМ Тулайдан, ОВ Колядюк, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Синтез та протипухлинна активність 2-ацетамідо-5-бензилтіазол-4-іл-ацетатів
ГБДСРВБВСТГМБВ С.
XXIV Українська конференції з органічної хімії, 103, 2016
2016
The synthesis and the antimicrobial activity of anionarylation products containing the sulfonamide fragment
ZI Yaniv, RV Symchak, OV Pokryshko, HM Tulaydan, VS Baranovskyy, ...
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 14 (2 (54)), 60-64, 2016
2016
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 2-АМИНОТИАЗОЛ-4 (5Н)-ОНА
СІ Климнюк, ОВ Покришко, МО Винничук, РВ Симчак, ГМ Тулайдан, ...
Biomedical and Biosocial Anthropology, 16-20, 2016
2016
СИНТЕЗ И ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ АНИОНАРИЛИРОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ФРАГМЕНТ
ЗІ Янів, РВ Симчак, ОВ Покришко, ГМ Тулайдан, ВС Барановський, ...
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 14 (2), 60-64, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20