Віктор Яровий, Viktor Yarovyi, Viktor Yarovyy, Viktor Jarovyi, Виктор Яровый, Виктор Яровой
Віктор Яровий, Viktor Yarovyi, Viktor Yarovyy, Viktor Jarovyi, Виктор Яровый, Виктор Яровой
Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Зближення політики і законодавства України та ЄС у сфері земельних відносин
В Яровий
Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та …, 2016
112*2016
Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: Наукова доповідь / За ред. акад. УААН В.М.Трегобчука, чл.-кор …
ВМ Трегобчук, БЙ Пасхавер, ОМ Бородіна, СЛ Ганначенко, ...
94*2007
Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу
ВМ Трегобчук, БЙ Пасхавер, АЕ Юзефович, ЛВ Молдаван, ...
Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал 7, 3-11, 2005
542005
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація
О Бородіна, В Геєць, А Гуторов, С Киризюк, Н Міщенко, І Прокопа, ...
НАН України, Інститут економіки та прогнозування, 2012
46*2012
Теорія, політика та практика сільського розвитку
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа, ВВ Юрчишин, ОВ Риковська, ВД Яровий, ...
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2010
35*2010
Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір
ОМ Бородіна, ВВ Юрчишин, ІВ Прокопа, ОЛ Попова, ТО Зінчук, ...
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012
28*2012
Удосконалення земельних відносин в аграрній сфері: наук. доповідь
ВМ Трегобчук, НМ Скурська, ВД Яровий, ВП Прадун
К.: Об'єднаний ін-т економіки НАНУ, 47 с., 2004
22*2004
Farming and rural development in Ukraine: making dualisation work
MA Keyzer, MD Merbis, R Witt, V Heyets, O Borodina, I Prokopa, ...
JRC-IPTS Working Papers, pp. 41-44, 2012
20*2012
Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки: наукова доповідь / за ред. Бородіної О.М., Шубравської О.В.
ОМ Бородіна, ОС Бородіна, МГ Бетлій, СВ Киризюк, ДФ Крисанов, ...
Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення українсько, 152, 2018
19*2018
Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. Том 1. Потенціал сільського сектора
ЛО Шепотько, ІВ Прокопа, СО Гудзинський, ОП Максимюк, ...
Інститут економіки НАН України 1, 396 с., 2000
19*2000
Сiльський сектор України на рубежi тисячолiть: у 2 томах
ЛО Шепотько, IВ Прокопа, СО Гудзинський, ВД Яровий
14*2003
Політика сільського розвитку на базі громад: Наукова доповідь
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа, ОЛ Попова, СВ Киризюк, ОВ Михайленко, ...
http://ief.org.ua/docs/sr/291.pdf, 2015
10*2015
Моделювання локальних систем землекористування в умовах глобальних змін клімату
О Бородіна, С Киризюк, В Яровий, Ю Єрмольєв, Т Єрмольєва
Економіка і прогнозування 1, 117-128, 2016
9*2016
Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства: Науково-аналітична доповідь
С Пирожков, В Трегобчук, І Прокопа, Б Пасхавер, О Шубравська, ...
Економіка України, 4-20, 2005
62005
Land pricing mechanisms for sustainable agricultural land use planning in Ukraine
V Yarovyy, G Fischer, T Ermolieva
EUROPA XXI. 17. NEW FUNCTIONS OF RURAL AND INDUSTRIAL SPACE IN CENTRAL AND …, 2008
52008
Rural Areas Development Fund as a Financial Instrument for Spatial Justice in Land Use and Sustainable Rural Development.
OM BORODINA, IV PROKOPA, SV KYRYZIUK, VD YAROVYI
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2020
22020
Європейська практика регулювання земельних відносин: загрози та виклики. Дзеркало тижня
O Бородіна, В Яровий
Дзеркало тижня, 43, 2017
22017
Land Concentration or Land Grabbing: Multidimensional Issues Challenging Ukrainian Agrarian Sector
O Borodina, V Yarovyi
Land Use Changes: Management and Applications, 2020
12020
Концентрація та захоплення сільськогосподарських земель в ЄС: виклики сучасності
ОМ Бородіна, ВД Яровий, ОВ Михайленко
Економіка і прогнозування, 109-124, 2017
12017
Інституціональне середовище аграрного землекористування: на шляху до адаптаційної та соціальної ефективності
ВД Яровий
Економіка і прогнозування, 44-57, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20