Приходько Микола Миколайович
Приходько Микола Миколайович
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Verified email at nung.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління природними ресурсами та природоохоронною діяльністю
ММ Приходько, ММ Приходько
Івано-Франківськ: Фоліант 847, 2004
512004
Регіональна екологія і природні ресурси
ОМ Адаменко, ММ Приходько
Івано-Франківськ: Таля, 2000
322000
Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне природокористування (на прикладі Івано-Франківської області). Монографія
ММ Приходько
Івано-Франківськ: Фоліант, 2006
272006
Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем
ММ Приходько
Фоліант, 2013
242013
Наукові основи басейнового управління природними ресурсами (на прикладі річки Гнила Липа). Монографія
ММ Приходько, НФ Приходько, ВП Пісоцький, БМ Фреїк, ЯІ Мовчан, ...
Івано-Франківськ:[б. в.] 270, 2006
202006
Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини
ММ Приходько, ВІ Парпан
Івано-Франківськ, 2000р.[Електронний ресурс]. URL: http://geosite. com. ua, 2000
142000
Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів
Український географічний журнал, 22-32, 2004
132004
Екомережа та екобезпека (на прикладі Івано-Франківської області): монографія
ММ Приходько
Івано-Франківськ: Фоліант, 2009
102009
Лікарські рослини Івано-Франківської області
ММ Приходько, ЯД Гладун
ММ Приходько, ЯД Гладун, 2002
72002
Причини, наслідки і шляхи протидії зміні клімату
ММ Приходько
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
62014
Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки геосистем
ММ Приходько
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища
ММ Приходько, ММ Приходько (старший), ЯО Адаменко [та ін.]
Івано-Франківськ: Фоліант, 2010
62010
Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів
ММ Приходько
Український географічний журнал, 36-43, 2010
62010
Система інтегрального управління природними ресурсами – основа сталого розвитку Івано-Франківської області
ММ Приходько
Тези науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу Івано …, 2002
62002
Оцінювання вітроенергетичного потенціалу Карпатського регіону України
НММ ММ Приходько
Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць., 125-128, 2017
5*2017
Програма охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2015 року
ЯО Адаменко, ММ Приходько, ВФ Головчак
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 4-14, 2012
52012
Регіональна екологічна мережа як чинник оптимізації ландшафтів Івано-Франківської області
М Приходько
Вісник Львів. ун-ту: Серія географічна.–Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.–2004 …, 2004
52004
Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні: наукова монографія
Адаменко, Адаменко, Архипова, Головчак, Зорін, Зоріна, Крихівський, Мандрик ...
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013
4*2013
Планування і конструювання екологічно безпечних геосистем: методичні рекомендації
ММ Приходько
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013
42013
Конструктивно-географічні засади системи управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем
ММ Приходько
Український географічний журнал, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20