Follow
Приходько Микола Миколайович
Приходько Микола Миколайович
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Verified email at nung.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю
ММ Приходько, ММ Приходько
Івано-Франківськ: Фоліант 847, 2004
712004
Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем
ММ Приходько
Фоліант, 2013
462013
Регіональна екологія і природні ресурси
ОМ Адаменко, ММ Приходько
Івано-Франківськ: Таля, 2000
412000
Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне природокористування (на прикладі Івано-Франківської області). Монографія
ММ Приходько
Івано-Франківськ: Фоліант, 2006
282006
Наукові основи басейнового управління природними ресурсами
ММ Приходько, НФ Приходько, ВП Пісоцький
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006
262006
Ліс і охорона вод від забруднення
ПС Пастернак, ММ Приходько
Ужгород: Карпати, 1988
231988
Причини, наслідки і шляхи протидії зміні клімату
ММ Приходько
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
162014
Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів
Український географічний журнал, 22-32, 2004
162004
та ін. Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківської області
ММ Приходько, ІМ Абрамюк, ІІ Бойчук
Івано-Франківськ, 2000
16*2000
Екомережа та екобезпека (на прикладі Івано-Франківської області): монографія
ММ Приходько
Івано-Франківськ: Фоліант, 2009
152009
Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки геосистем
ММ Приходько
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
112012
Конструктивно-географічні засади системи управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем
ММ Приходько
Український географічний журнал, 2011
102011
Оцінювання вітроенергетичного потенціалу Карпатського регіону України
НММ ММ Приходько
Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць., 125-128, 2017
9*2017
Екомережа як фактор екологічної безпеки природних та антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій
ММ Приходько
Український географічний журнал, 2011
82011
Програма охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2015 року
ЯО Адаменко, ММ Приходько, ВФ Головчак
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 4-14, 2012
72012
Адаменко ЯО та ін
ММ Приходько, ММ Приходько
Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища.–Івано-Франківськ …, 2010
72010
Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища
ММ Приходько, ММ Приходько (старший), ЯО Адаменко [та ін.]
Івано-Франківськ: Фоліант, 2010
72010
Лікарські рослини Івано-Франківської області
ММ Приходько, ЯД Гладун
ММ Приходько, ЯД Гладун, 2002
72002
Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні: наукова монографія
Адаменко, Адаменко, Архипова, Головчак, Зорін, Зоріна, Крихівський, Мандрик ...
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013
62013
Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів
ММ Приходько
Український географічний журнал, 36-43, 2010
62010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20