Підписатись
Раїса Дружененко
Раїса Дружененко
Київський униіверситет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська мова за професійним спрямуванням
ТБ Гриценко
Київ:“Центр учбової літератури”, 2010
114*2010
Перспективи актуалізації комунікативно-прагматичної основи навчання української мови
РС Дружененко
Українська мова і література в школах України, 2014
242014
Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи
РС Дружененко
242005
Функціональна основа навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів української мови і літератури: лінгвістичний коментар
RS Druzhenenko
Освітологічний дискурс, 104-115, 2015
52015
Міжпредметні зв’язки рідної мови та літератури на основі етнопедагогіки
РС Дружененко
Збірник наукових праць.–Серія: Педагогічні науки.–Херсон:„Айлант, 120-123, 2000
52000
Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти
РС Дружененко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць 22 (2), 240-245, 2017
42017
Дидактические основы формирования коммуникативно-прагматической компетентности будущего учителя украинского языка и литературы
РС Дружененко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2016
42016
Національно-культурний текст–засіб формування мовленнєвих умінь і навичок учнів
РС Дружененко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 63-67, 2005
42005
Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття «методична система навчання мови
РС Дружененко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2018
32018
Особливості роботи студентів-філологів над лінгвістичним аналізом етнотексту: семантичний і прагматичний аспекти
РС Дружененко
Педагогічний процес: теорія і практика, 44-52, 2013
32013
Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема
РС Дружененко
Українська мова і література в школі, 11-15, 2005
32005
Етнопедагогічний підхід до ситуативних завдань у формуванні усного мовлення школярів
РС Дружененко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (58), 243-246, 2011
22011
Рекламний текст як засіб навчання культури мовлення студентів журналістських спеціальностей
Р Дружененко
Вісник Національного університету" Чернігівський колегіум" імені ТГ …, 2021
12021
" Методична система навчання мови" і" технологія навчання мови" чи" технологізована система навчання мови"?
РС Дружененко
Теоретична і дидактична філолоія, 60-69, 2018
12018
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ» У ПАРАДИГМІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Р Дружененко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 97-105, 2016
12016
Лінгвістична основа вивчення прагматики простого речення майбутнім учителем української мови і літератури
Р Дружененко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 14-23, 2016
12016
Диференціація сегментів комунікативно-прагматичної компетентності вчителя-словесника
РС Дружененко
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 100-105, 2016
12016
Функціонально-прагматичний аспект навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів-словесників
РС Дружененко
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість …, 2015
12015
Використання навчальних диктантів з елементами лінгвістичного аналізу тексту у формуванні мовних та мовленнєвих умінь і навичок учнів
РС Дружененко
Українська мова й література в сучасній школі, 5-8, 2013
12013
Прагматичий аспект викладання лінгвістичного аналізу тексту
РС Дружененко
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20