Раїса Дружененко
Раїса Дружененко
Київський униіверситет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи
РС Дружененко
192005
Перспективи актуалізації комунікативно-прагматичної основи навчання української мови
Р Дружененко
Українська мова і література в школах України, 130, 2014
132014
Міжпредметні зв’язки рідної мови та літератури на основі етнопедагогіки
РС Дружененко
Збірник наукових праць.–Серія: Педагогічні науки.–Херсон:„Айлант, 120-123, 2000
52000
Дидактичні основи формування комунікативно-прагматичної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури
Р Дружененко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
32016
Диференціація сегментів комунікативно-прагматичної компетентності вчителя-словесника
РС Дружененко
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 100-105, 2016
22016
Особливості роботи студентів-філологів над лінгвістичним аналізом етнотексту: семантичний і прагматичний аспекти
РС Дружененко
Педагогічний процес: теорія і практика, 44-52, 2013
12013
ОСМИСЛЕННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «КУЛЬТУРА УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ»
РС Дружененко
Актуальные научные исследования в современном мире, 60-64, 2017
2017
Аксіологічний принцип навчання синтаксису простого речення та формування прагматичного мовлення майбутнього вчителя-словесника
ДР Сергіївна
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми …, 2016
2016
Диференціація сегментів комунікативно-прагматичної компетентності майбутнього вчителя-словесника
ДР Сергіївна
Професійна освіта: проблеми і перспективи. Зб. наук. праць., С.100- 105., 2016
2016
Аксіологічний принцип навчання синтаксису простого речення та формування прагматичного мовлення майбутнього вчителя-словесника
ДР Сергіївна
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми …, 2016
2016
Функціональна основа навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів української мови і літератури: лінгвістичний коментар
RS Druzhenenko
Освітологічний дискурс, 104-115, 2015
2015
ПРОБЛЕМА ФУНКЦІЇ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В АСПЕКТІ ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ІЗ СИНТАКСИСУ МАЙБУТНІМ УЧИТЕЛЕМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
РС ДРУЖЕНЕНКО
ББК 74.03 (4Укр) Н 34, 71, 2015
2015
Проблема функції простого речення в аспекті засвоєння теоретичних знань із синтаксису майбутнім учителем української мови і літератури
ДР Сергіївна
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2015
2015
Функціональна основа навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів української мови і літератури: лінгвістичний коментар/Р.С. Дружененко
ДР Сергіївна
"Освітологічний дискурс", С. 95-103., 2015
2015
Функціонально-прагматичний аспект навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів-словесників
РС Дружененко
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість …, 2015
2015
Осмислення майбутнім учителем-словесником природи і сутності значення простого речення: функціональна основа навчання синтаксису
РС Дружененко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
2015
ПРАГМАТ
РС Дружененко
Педагогічні науки 64, 2014
2014
Пріоритети функціонального підходу до навчання синтаксису майбутнього вчителя-словесника
РС Дружененко
Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі: матеріали …, 2014
2014
Елементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови
Р Дружененко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 27-30, 2010
2010
Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема
Д Р.
Українська мова і література в школі, 11-15, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20